Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.27.)

1995. évi LIX. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

A felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú melléklete a következők szerint módosul:

1. § A Ftv. 1. számú melléklete II. részében „A” főcíme alatti „Állami főiskolák” címén belül a „Pollack Mihály Műszaki Főiskola” szövegrész hatályát veszti.

2. § Ez a törvény 1995. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére