Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.1.)

1995. évi LXXXVI. törvény

a népesség egy része személyi, családi és lakásviszonyainak 1996. évi összeírásáról * 

Az Országgyűlés a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. §-ának c) pontjában foglaltak alapján a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság területén, az 1996. március 31. és 1996. április 1. napja közötti éjféli állapot alapulvételével - 1996. április 1-je és 1996. április 21. közötti időszakban - a népesség egy része személyi, családi, és lakásviszonyairól összeírást (a továbbiakban: mikrocenzus) kell tartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. § (1) A mikrocenzus a magyar állampolgárokra, a bevándorlási, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetőleg a menekültként elismert külföldi állampolgárokra terjed ki.

(2) A mikrocenzus a Magyar Köztársaság területén lévő - matematikai módszerrel kiválasztott - lakások két százalékát és az azokban lakó személyeket érinti, beleértve az intézeti háztartásokat (munkásszállás, diákotthon stb.) és az ott tartózkodókat is.

3. § A mikrocenzus az alábbi témakörökre terjed ki:

Név, nem, születési hely, időpont, lakcímek, családi állapottal összefüggő adatok, családi állás, gyermekek száma, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás (a megélhetés forrása), foglalkozási, munkahelyi, munkavállalási adatok, valamint a lakásra vonatkozó adatok.

4. § (1) A mikrocenzus végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatók kötelesek a mikrocenzus körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően, az 1. §-ban meghatározott határidőben megadni.

(3) A mikrocenzus során gyűjtött adatok - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - kizárólag statisztikai célra használhatók.

(4) A mikrocenzus során gyűjtött adatok hordozói maradandó értékű iratnak minősülnek, melyek őrzéséről a statisztikai feldolgozás befejezését követően a Központi Statisztikai Hivatal Levéltára mint állami szaklevéltár gondoskodik. Az ilyen módon létrejött levéltári anyag kutatásához - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott védelmi idők lejártáig - engedély csak az érintettnek adható, illetőleg azt statisztikai feldolgozás céljára kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal használhatja.

5. § Ez a törvény 1996. március 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére