Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.3.)

1995. évi LXXXIX. törvény

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bizottság elnöke a Kormány által megbízott személy, társelnöke az egyház képviselőinek vezetője, tagjai a művelődési és közoktatási miniszter, a belügyminiszter, az igazságügyminiszter, a népjóléti miniszter és a pénzügyminiszter egy-egy megbízottja, valamint az egyház képviselői a Kormányt képviselő tagokkal azonos számban.”

(2) Az Etv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott személy, a társelnököt az általa kijelölt személy helyettesíti. Az egyház a bizottságba küldött képviselőjét több képviselőjének - a szavazásra is kiterjedő - helyettesítésével is megbízhatja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére