Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.13.)

1995. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a saját gazdálkodási hibájából tartósan fizetésképtelen helyzetben lévő helyi önkormányzatok alapvető működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló, az 1995. évi LXXII. törvénnyel módosított 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) módosítására a következő törvényt alkotja:

1. § A Ktv. 1. számú melléklete az e törvény melléklete szerint módosul.

2. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 1995. évi CIX. törvényhez

(VII. MINISZTERELNÖKSÉG)

Elő Ki- Elő KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
csoport-szám
emelt
elő-
irány-
zat
szám
Cím
név
Alcím
név
irány
zat
cso-
port
név


Kiemelt előirányzat neve
1995. évi
előirányzat
29 3 Költségvetés általános tartaléka 19 350

VII. fejezet kiadásai összesen: 65 935,9

(VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM)

Elő Ki- Elő KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
csoport-szám
emelt
elő-
irány-
zat
szám
Cím
név
Alcím
név
irány
zat
cso-
port
név


Kiemelt előirányzat neve
1995. évi
előirányzat
25 5 3 Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása
750

VIII. fejezet kiadásai összesen: 397 253,5


  Vissza az oldal tetejére