Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.20.)

1995. évi CXI. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyévet követő január hónapban kell kifizetni. A tizenharmadik havi illetmény a munkáltató döntése alapján a tárgyév december hónapban is kifizethető.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére