Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.22.)

1995. évi CXIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről * 

1. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (a továbbiakban: Alapok) kezelői a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig a hatályos szabályok szerint gondoskodnak az Alapokból finanszírozott ellátások, szolgáltatások, valamint a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás folyósításáról.

2. § (1) A gyógyító-megelőző ellátások finanszírozását változatlan rendben, az 1995. évi LXXIII. törvény előírásainak megfelelően, az 1995. október 1-jén megkötött finanszírozási szerződések alapján kell végezni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a szolgáltatások finanszírozására havonta az 1995. évi szintre hozott előirányzatok 1/12-ének 5%-kal megemelt részét használja fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az OEP az egészségügyi szolgálatok dolgozói 13. havi illetményének kifizetéséhez - kérelemre - január hónapban előleget folyósít. Az előleget az OEP február 1-jétől 5 havi egyenlő részletben vonja le. Az OEP a törlesztésre ennél kedvezőbb megállapodást is köthet.

3. § (1) Az Alapok igazgatási szerveinek működési kiadásai havonta nem léphetik túl az 1995. évi azonos célú, szintre hozott kiadások 1/12 részét, ide nem értve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben vagy egyéb jogszabályban előírt kötelező juttatásokat.

(2) A folyamatban lévő világbanki programok és a beruházások, valamint a felújítások esedékes költsége kifizethető.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alap igazgatási szerveinek működési kiadásai - az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl - a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 120/A. §-ában előírt adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítésének tényleges költségével túlléphetők.

4. § Ez a törvény 1996. január 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére