Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.28.)

1995. évi CXXIII. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog érvényesítése, egyben a közigazgatás folyamatos, zavartalan működőképességének megőrzése érdekében a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módot és annak használatát megállapító törvény megalkotásáig ideiglenesen, a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog átmeneti korlátozásával a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló - módosított - 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) módosítására a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Nytv. 37. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében megjelölt határidő 1996. december 31-re változik.

(2) Az Nytv. 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1996. évi jövedelmek bevallásához az adóigazgatás szervei a bevallás teljesítéséig kérhetik a polgártól a korábbi személyazonosító jelet, valamint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint adatszolgáltatásra kötelezett szervek az 1996. évi jövedelmekre vonatkozó, az Art.-ban előírt határidőig teljesítendő adatszolgáltatáshoz használhatják azt.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére