Időállapot: közlönyállapot (1995.II.24.)

9/1995. (II. 24.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások emeléséről * 

Az Országgyűlés a nyugellátások, baleseti nyugellátások emeléséről - az 1975. évi II. törvény 44. §-ának (8) bekezdésével összhangban - a következő határozatot hozza:

I.

1995. január 1-jei hatállyal a nyugellátásokat, baleseti nyugellátásokat a következők szerint kell emelni:

1. Az 1995. január 1-je előtti időponttól megállapított és 1995. március hónapra járó

a) öregségi (öregséginek minősülő) és rokkantsági teljes nyugdíjat, valamint a baleseti rokkantsági nyugdíjat 11 százalékkal, legalább havi 900 forinttal, de legfeljebb 3850 forinttal,

b) öregségi és rokkantsági résznyugdíjat, ideiglenes özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást és a baleseti járadékot, valamint a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi és munkaképtelenségi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi és munkaképtelenségi járadékát, továbbá az özvegyi és növelt összegű özvegyi járadékot 11 százalékkal,

c) az állandó özvegyi és szülői nyugdíjat 11 százalékkal, de legalább havi 700 forinttal

kell emelni.

2. A saját jogú nyugellátást és hozzátartozói nyugellátást 1995. január 1-jétől havi 14 540 forintig lehet együtt folyósítani.

3. Az 1994. december 31-ét követő időponttól újból megállapított nyugdíjat, továbbá azt a nyugdíjat, amelyet az átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék megszüntetését követő naptól állapítottak (állapítanak) meg, a megszüntetett ellátás megállapítását alapul véve kell emelni.

4. Az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan kell 11 százalékkal emelni.

5. Havi 940 forinttal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt.

6. Havi 300 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot).

II.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg,

b) a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 1995. január 1-jei hatályú, átlagosan 10 százalékos differenciált emeléséről rendelkezzen,

c) a gazdasági folyamatok alakulásának ismeretében a szeptemberben esedékes nyugdíjemelés mértékére - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzattal egyeztetve - 1995. május végéig tegyen javaslatot.


  Vissza az oldal tetejére