Időállapot: közlönyállapot (1995.III.1.)

10/1995. (III. 1.) OGY határozat

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kinnlevőségeinek rendezéséről, a járulékbeszedés, végrehajtás és ellenőrzés egységes rendszerének kialakításáról * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítási szolgáltatások fedezetének biztosítása, a járuléktartozás behajtásának, illetve a járulékfizetés eredményesebbé tételének érdekében a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 5. §-a, a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény 21. § (2) bekezdés b) pontja és a 24. §-a alapján a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri az Egészségbiztosítási Önkormányzatot, hogy

a) az 1975. évi II. törvény 105., 113. és 114. §-aiban foglaltakra figyelemmel úgy szervezze meg a járulékhátralékok behajtását, hogy 1995-ben a költségvetési egyensúlyt biztosító járulékbevételi előirányzat teljesüljön;

b) 1995. március 30-ig kerüljenek nyilvánosságra azok az új feltételek, melyek alapján az adósok a tartozás rendezésére a megállapodásokat megköthetik, ideértve a tartozások esetleges átütemezését, a késedelmi pótlék kezelését, továbbá a tulajdonrészekkel való fizetést is;

c) amennyiben az adósokkal megállapodásra nem kerül sor, és a társadalombiztosítási tartozások behajtása a végrehajtási eljárás során nem járna eredménnyel, kísérelje meg a társadalombiztosítási tartozások kiegyenlítését a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvényben szabályozott eljárások során.

2. Az Országgyűlés felkéri az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatot, hogy

a) 1995. április 30-ig hozza meg döntéseit és a jogalkotás rendjének megfelelően tegyen javaslatot - a szükséges jogszabály-módosításokra nézve is - a járulékbeszedés, -ellenőrzés olyan átfogó rendszerére, amely alapján a törvényben előírt mértékű és bevallott járulék beszedése, ellenőrzése és behajtása egységes informatikai bázison 1996. január 1-jétől megkezdje működését. A társadalombiztosítás egységes és közös érdekeire, valamint a költséghatékonyságra tekintettel, az új rendszerben a járulékbeszedés, -behajtás és -ellenőrzés feladatainak egy szervezetben történő ellátására vonatkozóan is terjesszen elő javaslatot;

b) az informatikai rendszer bevezetéséig valamennyi folyószámla kerüljön feldolgozásra a követelések elévülési időpontjáig visszamenően;

c) a behajtási tevékenység eredményéről, valamint a fenti intézkedéseiről az 1994. évi zárszámadásról szóló törvénnyel egy időben az Országgyűlésnek részletesen számoljon be.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Önkormányzattal és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzattal együttműködve kezdeményezze a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet, továbbá azoknak az egyéb jogszabályoknak a módosítását, amelyek a járuléktartozások további növekedését megakadályozzák, a járulékbeszedési, -behajtási és -ellenőrzési feladatokat hatékonyabbá teszik.


  Vissza az oldal tetejére