Időállapot: közlönyállapot (1995.III.17.)

19/1995. (III. 17.) OGY határozat

a békéltetésről és a választott bíráskodásról az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében létrejött Egyezmény és az Egyezmény 13. cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyv megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti a békéltetésről és a választottbíráskodásról az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében létrejött, Stockholmban, 1992. december 15-én aláírt Egyezményt és az Egyezmény 13. cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyvet;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. egyetért azzal, hogy a megerősítő okirat letétbe helyezésével egyidejűleg az Egyezmény 19. cikkének 4. bekezdéséhez a Magyar Köztársaság olyan fenntartást tegyen, melyben a magyar fél kijelenti, hogy a jelen Egyezményben foglaltak nem érintik a magyar fél által kötött kétoldalú és többoldalú nemzetközi szerződésekben megfogalmazott vitarendezési módokat;

4. egyetért azzal, hogy az Egyezmény 26. cikkének 2. bekezdése alapján a Magyar Köztársaság ipso facto és külön megegyezés nélkül alávetési nyilatkozatban kötelezőnek fogadja el a választottbíróság joghatóságát minden olyan állammal szemben, amely ugyanezt a kötelezettséget vállalja;

5. felhatalmazza a Kormányt, hogy szükség esetén valamely vita rendezésére az Országgyűléssel való előzetes konzultáció után az Egyezmény nyújtotta rendezési eszközökhöz folyamodjék.


  Vissza az oldal tetejére