Időállapot: közlönyállapot (1995.IV.13.)

43/1995. (IV. 13.) OGY határozat

az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról * 

1. A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján (1. melléklet II. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 4. előirányzat-csoport) előirányzott 34 millió forint támogatás összegét az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint osztja fel.

2. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium

- 3 millió forintig egy összegben, a hatálybalépést követő 15 napon belül,

- 3-8 millió forint között két részletben, a hatálybalépést követő 15 napon belül, illetve október 31-ig, és

- 8 millió forint felett négy részletben, a negyedév első hónapjának utolsó napjáig

folyósítja.

3. A kedvezményezett szervezetek csak saját tagszervezeteiknek adhatják tovább a támogatást.

4. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

5. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 43/1995. (IV. 13.) OGY határozathoz

Sor-
szám

A társadalmi szervezetek megnevezése
A támogatás
összege
E Ft-ban
1. Értelmi Fogyatékosok Foglalkoztató Intézeteinek és Szakosított Szociális Otthonainak Országos Szövetsége, Csobánka-Margitliget


500
2. Hársfa Egyesület, Budapest 700
3. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Budapest
12 000
4. Bárka Egyesület, Budapest 1 500
5. „Kézenfogva” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete, Szolnok

1 500
6. Conditio Humana Egyesület, Budapest
1 600
7. Értelmileg Sérültek és Szüleinek Intézeti Országos Szövetsége, Csobánka-Margitliget

200
8. Victoria Egyesület, Budapest 1 000
9. Értelmi Fogyatékkal Élők Fejlődését Szolgáló Down Egyesület, Budapest
700
10. „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társaidat” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért, Debrecen

400
11. Miskolc és Miskolc környékén élő Autisták Érdekvédelmi Egyesülete és Alapítványa, Miskolc

800
12. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest
1 000
13. Magyar Speciális Olimpia Egyesület, Diósjenő
1 800
14. Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége, Budapest
2 300
15. Sérült Emberek Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest
8 000
Összesen: 34 000

  Vissza az oldal tetejére