Időállapot: közlönyállapot (1995.V.4.)

47/1995. (V. 4.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződést;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a megerősítésről szóló okiratot a szerződés 23. Cikk 1. pontjának megfelelően Washingtonban kicserélje;

3. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződés mielőbbi törvénybe iktatása érdekében, annak hatálybalépését követően haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé a szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére