Időállapot: közlönyállapot (1995.V.17.)

52/1995. (V. 17.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. § (2) bekezdése alapján - a társadalmi szervezetek támogatására a Tv. 1. számú mellékletének II. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. előirányzat-csoportjában biztosított 400 millió forintot e határozat melléklete I-V. pontjában foglaltak szerint osztja fel.

2. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 8 millió forintot.

3. Ha ezen országgyűlési határozati javaslat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

4. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül az Országgyűlésnek benyújtja.

5. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles írásbeli beszámolót és elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1996. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1996. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1996. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

Melléklet az 52/1995. (V. 17.) OGY határozathoz

Társadalmi szervezetek támogatása

Sor-szám Név Támogatás összege (E Ft)

I.
Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és szociálpolitikai társadalmi szervezetek

1. „Egyetértés” Alkoholizmus Ellenes Klub (Egyesület)
400
2. „Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség
500
3. „LÁNC” Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége
1 000
4. „MÁTRIX” Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete
600
5. „PÁPAI PÁRIZ” Egészségnevelési Országos Egyesület
700
6. „Rák ellen, együtt, egymásért” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület
200
7. A Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága
200
8. Aerocaritas Egyesület 200
9. Akarat DSE 1 500
10. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége

2 000
11. Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége
1 200
12. Béke Nyugdíjas Oázislánc Csepel-szigeti Báziskörök Egyesülete
500
13. Belszervi Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete
200
14. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata
500
15. Caritas-Collectio 1 500
16. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 700
17. Családalapítók Egyesülete 200
18. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 200
19. Dietetikus Egyesület 200
20. Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület
200
21. Drog Stop Budapest Egyesület 2 000
22. Dyslexia Szövetség - Védőszárny Szervezet
400
23. Dyslexiás Gyermekekért Egyesület 300
24. Egészséges Ifjúságért Szövetség 1 300
25. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
800
26. ÉGISZ Lelki Sérültek Országos Családi Egyesülete
300
27. Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete 360
28. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
700
29. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 2 100
30. Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete 200
31. Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete
80
32. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága
300
33. Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetség 1 000
34. Külváros Baráti Kör 550
35. Létminimum Alatt Élők Társasága 350
36. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 200
37. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete
1 450
38. Magyar Ökumenikus Egyesület 2 000
39. Magzatvédő Társaság 500
40. Magyar Ápolási Egyesület 300
41. Magyar Börtönpasztorációs Társaság (Mécses Szeretetszolgálat)
1 000
42. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége
2 500
43. Magyar Egészségügyi Társaság 600
44. Magyar Életmentő Egyesület 1 000
45. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 200
46. Magyar Gyógytornászok Társasága 292
47. Magyar Hemofília Egyesület 1 000
48. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 300
49. Magyar ILCO Szövetség 3 800
50. Magyar Johannita Segítő Szolgálat 1 500
51. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület
200
52. Magyar Karitász 1 500
53. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
650
54. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége
1 000
55. Magyar Narkológiai Társaság 200
56. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
2 200
57. Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 200
58. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége
300
59. Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesület
600
60. Magyar Pszichiátriai Társaság 250
61. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság
500
62. Magyar Rákellenes Liga 1 000
63. Magyar Szív Egyesület 1 000
64. Magyar Szociálpszichiátriai Társaság 250
65. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete
700
66. Magyar Védőnők Egyesülete 300
67. Magyarországi PKU Egyesület 2 000
68. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége
700
69. Márka-Dera Önsegítő Egyesület - Dolina 1 000
70. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete
300
71. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete
800
72. Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete
441
73. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete
520
74. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 800
75. Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség
200
76. Munkanélküliek és Álláskeresők Abádszalóki Egyesülete
1 500
77. Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi és Városkörnyéki Egyesülete

800
78. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Kelet-Magyarországi Regionális Szövetsége

1 000
79. Munkanélküliek és Álláskeresők Országos Szövetsége
1 500
80. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7 000
81. Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság 1 600
82. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete
300
83. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület
1 000
84. Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége
1 500
85. Nyugdíjasok Baranya Megyei Kamarája 200
86. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 400
87. Nyugdíjasok Egyesülete 1 000
88. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége
350
89. Nyugdíjasok Közössége 130
90. Nyugdíjasok Országos Képviselete 500
91. Oltalom Karitatív Egyesület 600
92. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 800
93. PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület
1 250
94. Rákbetegek Országos Szövetsége 1 700
95. S. O. S. Egyesület a szenvedélybetegekért
350
96. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége
2 000
97. Szembetegek Országos Egyesülete 700
98. Szent István Szeretet Szolgálata 750
99. Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület
500
100. Tessedik Sámuel Társaság 2 000
101. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 800
102. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete 220
103. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 500
104. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Segélyező és Biztosító Egyesülete
1 000
105. Vesebetegek Egyesületének Országos Szövetsége
3 500
106. Vesebetegek Regionális Egyesülete 400
107. VITALITÁS Életvédők és Egészségőrzők Egyesülete
450
Összesen: 93 993

II.
Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek

1. „Katedra” 1 000
2. Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége (AGRYA)
3 000
3. Állás-pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája
800
4. Anima Ifjúsági Mentálhigiénés Társaság 400
5. Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület
150
6. Baloldali Ifjúsági Társulás 1 100
7. Bencés Diákszövetség 300
8. Bethánia C. E. Szövetség 150
9. Budapesti Montessori Társaság 400
10. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége
1 000
11. Családpedagógiai Egyesület 200
12. Dialógus Diákszövetség 300
13. Egészségesebb Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete
200
14. Egyesület a Diákönkormányzatokért 500
15. Esztergomi Ifjúsági Természetjáró Egyesület
700
16. Európa Jövője Egyesület 2 500
17. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 150
18. Európai Hallgatók Egyesülete 800
19. Fehér Kereszt Gyermekvédő Társaság 1 500
20. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége
500
21. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 1 500
22. Fővárosi Diáktűzoltó Szövetség 300
23. Független Magyar Ifjúsági Egyesület 1 100
24. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma 1 500
25. Gyermeklánc Egyesület 2 000
26. IDE, a Szabad Demokraták Szövetsége Ifjúsági Szervezete
1 100
27. Ifjú Szocialisták Mozgalom 1 100
28. Ifjúsági Demokrata Fórum 1 100
29. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió 1 100
30. Ifjúsági Unió 150
31. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete
1 000
32. Katolikus Értelmiségi Társaság 300
33. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 200
34. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 300
35. Kemény Gábor Iskolaszövetség 350
36. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége
1 000
37. Kiss Áron Magyar Játék Társaság 500
38. Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
150
39. Középiskolások Szövetsége 150
40. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 1 000
41. Magyar Cserkészleány Szövetség 700
42. Magyar Cserkészszövetség 4 000
43. Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség
200
44. Magyar Garabonciás Szövetség 4 000
45. Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács 600
46. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara
300
47. Magyar Ifjúsági Kamara 250
48. Magyar Kolping Szövetség 1 000
49. Magyar Úttörők Szövetsége 4 500
50. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége
500
51. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1 000
52. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
1 500
53. Magyarországi Ifjú Németek Közössége 1 000
54. Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége
1 100
55. Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége

400
56. Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája
1 000
57. OFÉSZ, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége
2 000
58. Országos Diák Unió 1 600
59. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 300
60. Országos Gyermekvédő Liga 4 000
61. PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szövetsége
150
62. PÓK-HÁLÓ Patronáló Óvó Közösségi Háló
3 600
63. Református Fiatalok Szövetsége 800
64. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület
700
65. SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület
1 000
66. Szülői Kamara 600
67. Települési Gyermekönkormányzatokat Segítő Egyesület
400
68. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség
700
69. Természetjáró Fiatalok Szövetsége 700
70. Vasi Diákszövetség 500
71. VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 1 000
72. Vita Egylet 650
73. Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége 700
Összesen: 74 000

III.
Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek

1. ”NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület 400
2. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége
200
3. Biokultúra Egyesület 2 300
4. Budapesti Városvédő Egyesület 3 000
5. Duna Kör 2 700
6. E-MISSZIÓ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetvédelmi Egyesület
800
7. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület
900
8. Életfa Környezetvédő Szövetség 1 600
9. Erdei Iskola Egyesület 400
10. FAUNA Állatbarátok Szövetsége 600
11. Fekete István Országos Állatvédő Egyesület
1 300
12. Göncöl Szövetség 2 000
13. Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület
1 300
14. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 300
15. Ipoly Unió Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
800
16. Jászkun Természetvédelmi Egyesület 700
17. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület
1 400
18. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület
400
19. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért
900
20. Magyar Bioetikai Társaság 250
21. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 450
22. Magyar Környezeti Nevelés Egyesület 300
23. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 800
24. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
7 000
25. Magyar Mikológiai Társaság 150
26. Magyar Rovartani Társaság 150
27. Magyar Természetbarát Szövetség 700
28. Magyar Természetvédők Szövetsége 2 700
29. Magyar Urbanisztikai Társaság 300
30. Magyarországi 4H Klubok Szövetsége 700
31. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 400
32. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület
1 000
33. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
400
34. Pécsi Zöld Kör 900
35. Reális Zöldek Klub 400
36. Reflex Környezetvédő Egyesület 3 100
37. Somogy Természetvédelmi Szervezet 2 500
38. Süni Magazin Barátainak Egyesülete 1 000
39. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 150
40. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete
1 500
41. TermészetBÚVÁR Egyesület 2 200
42. Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete
300
43. Tisza Klub 2 200
44. Tiszadobi Természetvédők Egyesülete 300
45. Tiszántúli Természetvédők Társulata 800
46. Tiszta Levegőért Egyesület (Levegő Munkacsoport)
2 300
47. Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA
4 650
48. Városi Biciklizés Baráti Egyesület 550
49. Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör 400
50. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 400
51. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület 500
52. Zöld Akció Egyesület 1 000
53. Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom
1 300
54. Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület
250
Összesen: 64 000

IV.
Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek

1. „A tehetségért” Mozgalom 500
2. „Fényes Szellők” Baráti Kör 200
3. „Kisgrafika Barátok Köre” Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület
400
4. „Nemzetek Háza” Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége
2 000
5. A NÉPPEL A NEMZETÉRT szellemi mozgalom
100
6. Ady Endre Társaság 200
7. Alternatív Színházak Szövetsége 500
8. Amatőr Költők és Írók Szövetsége 300
9. AMICUS Egyesület 300
10. AMURT Egyesület 1 000
11. Anyanyelvápolók Szövetsége 1 000
12. Anyanyelvi Konferencia - A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
1 000
13. Ars Nova Zenei Egyesület 300
14. B’nai B’rith 200
15. Bábjátékos Egyesület 500
16. Bányai Panoráma Egyesület 600
17. Békés Megyei Népművészeti Egyesület 200
18. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság
800
19. Bonyhádi Székelykör 200
20. Budai Fotó- és Filmklub 150
21. Budapest Lidó Szabadidő Sportklub 300
22. Budapesti Népművelők Egyesülete 300
23. Budapesti Sajtóklub 300
24. Budapesti Székely Kör 500
25. Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület
300
26. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
1 000
27. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 500
28. Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület 600
29. Diákújságírók Országos Egyesülete 1 000
30. Erdélyi Szövetség 1 200
31. Európa Mozgalom Magyar Tanácsa 500
32. Fáklya Horvát Folklórcentrum Egyesület 300
33. Fekete István Irodalmi Társaság 200
34. Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület 1 000
35. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
500
36. Filantróp Társaság 340
37. Független Pedagógus Fórum 100
38. Honismereti Szövetség 1 500
39. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 150
40. Honvéd Kulturális Egyesület 300
41. Horizont Művészeti Egyesület 500
42. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete
1 500
43. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület 500
44. Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület
300
45. Irodalmi Társaságok Szövetsége 600
46. Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság 150
47. Jászok Egyesülete 200
48. József Attila Kör - A Fiatal Írók Országos Egyesülete
400
49. Kalevala Baráti Kör 150
50. Kárpátaljai Szövetség Budakeszi Szervezete
100
51. Kelet-Magyarországi Népfőiskolai Egyesület
500
52. Kevi Kör Művészcsoport Egyesület 500
53. Kincskeresők Egyesülete 150
54. Kompánia Egyesület 1 000
55. Kortárs Táncszínházi Egyesület 300
56. Kós Károly Céh 150
57. Kovács Imre Társaság 100
58. Kölcsey Társaság 200
59. Kultúraközvetítők Kamarája 800
60. Lakatos Demeter Egyesület 350
61. Liszt Ferenc Társaság 500
62. Madách Kör 300
63. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
500
64. Magyar Camping és Caravanning Club 100
65. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 100
66. Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség 400
67. Magyar Drámapedagógiai Társaság 1 000
68. Magyar Egyházzenei Társaság 500
69. Magyar Fotográfiai Egyesület 150
70. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége
200
71. Magyar Grafikusművészek Szövetsége 500
72. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 1 000
73. Magyar Jazz Szövetség 250
74. Magyar Katolikus Újságírók 200
75. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
1 000
76. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága
800
77. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA
1 000
78. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1 500
79. Magyar Kubai Baráti Társaság 100
80. Magyar Kulturális Kamara 300
81. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre Országos Egyesület
300
82. Magyar Műveltség Szolgálat 150
83. Magyar Népfőiskolai Társaság 2 917
84. Magyar Népművelők Egyesülete 1 600
85. Magyar Néprajzi Társaság 400
86. Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 800
87. Magyar Origami Kör 100
88. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 700
89. Magyar Pedagógiai Társaság 1 500
90. Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület
300
91. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
100
92. Magyar Speciális Művészeti Műhely 500
93. Magyar Szellemi Védegylet 300
94. Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége
100
95. Magyar Televíziózók Kamarája 200
96. Magyar Történelmi Társulat 400
97. Magyar Turisztikai Egyesület 500
98. Magyar Vízfestők Társasága 300
99. Magyar Zenei Tanács 500
100. Magyar Zeneiskolák Szövetsége 500
101. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége
800
102. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1 200
103. Magyar-Bolgár Baráti Társaság 100
104. Magyar-Ír Baráti Szövetség 200
105. Magyar-Japán Baráti Társaság 200
106. Magyar-Laoszi Baráti Társaság 100
107. Magyar-Román Baráti Társaság 500
108. Magyarországi Eszperantó Szövetség 1 100
109. Magyarországi Humboldt Egyesület 500
110. Magyarországi Napoleon Társaság Napoleon Galéria Múzeum
200
111. MAMÜ Társaság 1 000
112. Martin György Néptáncszövetség 500
113. MASZK Egyesület (Magyarországi Alternatív Színházi Központ)
800
114. Mikszáth Kálmán Társaság 200
115. Miskolci Bölcsész Egyesület 400
116. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 200
117. Móricz Zsigmond Társaság 300
118. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
500
119. Munkásfórumok Országos Szövetsége 100
120. Művészbarátok Egyesülete 500
121. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság
200
122. Nemhivatásos Színházak Szövetsége 1 000
123. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 200
124. Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja
200
125. Népfőiskolai Kamara 150
126. Népművészeti Egyesület Szolnok Megyei Szervezete Alkotóház
200
127. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 600
128. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület
300
129. Nimród Fotóklub a Magyar Természetfotósok Társasága
500
130. Nyitott Képzések Egyesület 700
131. Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség
500
132. Olvasókörök Szövetsége 200
133. OPTIMIST INTERNATIONAL Magyarországi Tagozat
100
134. Országos Commodore Egyesület 500
135. Országos Diákszínjátszó Egyesület 1 200
136. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság
500
137. Országos Református Tanáregyesület 100
138. Országos Versmondó Egyesület 600
139. Ökumenikus Tanulmányi Központ 300
140. Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
800
141. Pandzsák Kulturális Szabadidősport és... 200
142. Pest-Budai Petőfi Egyesület 400
143. Petőfi Sándor Társaság 800
144. Pro Patria Szövetség (Magyarország felfedezői)
1 000
145. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület
100
146. Rákóczi Tárogató Egyesület 200
147. Reguly Társaság 200
148. Richard Wagner Társaság 200
149. Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége
600
150. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület
1 000
151. Szárszó Baráti Kör 200
152. Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskör
500
153. Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre
300
154. Széchenyi Társaság 500
155. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság

100
156. Szent György Lovagrend 100
157. Szolnoki Repülő Egyesület 200
158. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete 1 500
159. Tanac Kulturális Egyesület 300
160. Táncházi Kamara 1 000
161. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 200
162. Thália (Színjátszó) Társaság 400
163. Tokaji Írótábor Egyesület 200
164. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület
500
165. UNIMA - Nemzetközi Bábművész Szövetség Magyar Központja
400
166. Útilapu Hálózat 200
167. Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület 1 000
168. Veres Péter Társaság 100
169. Zabhegyező, Gyerekanimátorok Egyesülete
800
170. Zala Megyei Népművészeti Egyesület 200
Összesen: 84 007

V.
Más közérdekű társadalmi szervezetek

1. „Szövetség a Hazáért” Az 1956-os „Tiszti Nyilatkozat” megtagadók érdekvédelmi szövetsége

200
2. 1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége
1 900
3. 1956-os Magyarok Világszövetsége 1 100
4. 56-os Szövetség 1 400
5. A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése)
1 000
6. A Volt Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete
150
7. Alba Kör - Erőszakmentes Mozgalom a Békéért
400
8. Állampolgári Jogvédő Liga 200
9. Angolul Beszélők Világszövetsége Magyar Tagozata
100
10. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 500
11. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
100
12. Baloldali Alternatíva Egyesülés 500
13. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete
200
14. Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége
300
15. Biohumusztermelők Érdekvédelmi Egyesülete
200
16. Bolyai János Matematikai Társulat 400
17. Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége
200
18. Eötvös Loránd Fizikai Társulat 400
19. Erdei Ferenc Társaság 200
20. Erdélyi Magyarok Egyesülete 500
21. Erdélyi Világszövetség Magyarországi Szervezete
1 000
22. Európa Ház (Budapest) Egyesület 1 000
23. Falufejlesztési Társaság 500
24. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 400
25. Gazdálkodási Tudományos Társaság 200
26. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
1 400
27. Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége
100
28. Hunyadi Szövetség 1 000
29. II. Hadsereg Veterán Bajtársak Országos Szövetsége
200
30. Isonzó Baráti Kör 100
31. KALÁSZ-Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége
500
32. Kárpátaljai Szövetség 800
33. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1 400
34. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 400
35. Keresztény-Zsidó Társaság 800
36. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
500
37. Kossuth Szövetség 500
38. Közösségfejlesztők Egyesülete 500
39. Lakásbérlők Egyesülete 1 900
40. Magyar Agrártudományi Egyesület 400
41. Magyar Asztronautikai Társaság 400
42. Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület (Emlékezet Egyesület)

300
43. Magyar Barlangi Mentőszolgálat 500
44. Magyar Békeszövetség 500
45. Magyar Biofizikai Társaság 200
46. Magyar Biokémiai Egyesület 200
47. Magyar Biológiai Társaság 200
48. Magyar Csillagászati Egyesület 200
49. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége
1 900
50. Magyar ENSZ Társaság 700
51. Magyar Frontharcos Szövetség 100
52. Magyar Genetikusok Egyesülete 200
53. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége
800
54. Magyar Hadtudományi Társaság 400
55. Magyar Hidrológiai Társaság 400
56. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság
200
57. Magyar Informatikai és Kibernetikai Egyesület
400
58. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság
400
59. Magyar Kriminológiai Társaság 100
60. Magyar Méhészek Egyesülete 300
61. Magyar Meteorológiai Társaság 400
62. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 1 000
63. Magyar Nők Szövetsége 1 900
64. Magyar Paraszt Szövetség Országos Központja
400
65. Magyar Pax Romana Fórum 500
66. Magyar Piac Szövetség 300
67. Magyar Polgári Védelmi Szövetség 500
68. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 3 900
69. Magyar Rádióamatőr Szövetség 1 000
70. Magyar Református Presbiteri Szövetség 300
71. Magyar Reformátusok Világszövetsége 1 100
72. Magyar Tehetséggondozó Társaság 300
  Vissza az oldal tetejére