Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.1.)

55/1995. (VI. 1.) OGY határozat

a Magyar Honvédség és a Román Hadsereg alegységei egymás országában végrehajtásra kerülő közös kiképzéséről és gyakorlatáról * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy:

1. 1995. augusztus és szeptember hónapban, 15 napot meg nem haladó időtartamban egy román gépesített lövész szakasz (legfeljebb 50 fővel) rendszeresített fegyverzetével, lőszer és robbanóanyag ellátmányával, valamint felszerelésével közös kiképzésen és gyakorlaton vegyen részt Magyarország területén;

2. az 1. pontban jelzett kiképzésbe és gyakorlatba az USA híradó szakszolgálata (legfeljebb 15 fő) technikai eszközeivel bekapcsolódjon;

3. 1995 szeptemberében egy magyar gépesített lövész szakasz (legfeljebb 50 fővel) rendszeresített fegyverzetével, lőszer és robbanóanyag ellátmányával, valamint felszerelésével, 15 napot meg nem haladó időtartamban közös kiképzésen és gyakorlaton vegyen részt Románia területén. Ezt követően szeptember 15-17. között a „Partnerség a békéért” program keretében megrendezésre kerülő „COOPERATIVE DETERMINATION” elnevezésű gyakorlaton is vegyen részt;

4. 1995. szeptember vagy október hónapban egy román harckocsi század személyzete (legfeljebb 100 fő) - egy magyar alegységgel együttműködve - 15 napot meg nem haladó időtartamban éleslövészetet hajtson végre Magyarországon. A lövészethez szükséges technikai eszközöket és feltételeket a Magyar Honvédség biztosítja;

5. 1995. július hónapban a magyar dunai flotilla két aknaszedő hajója fegyverzettel és személyzettel (legfeljebb 65 fő) közös kiképzésen és gyakorlaton vegyen részt Romániában, 15 napot meg nem haladó időtartamban;

6. a közös kiképzésen és gyakorlaton részt vevő csapatok az illetékes magyar hatóságokkal egyeztetett módon és útvonalon léphetnek be az ország területére, illetve hagyhatják el azt;

7. a kölcsönös kiképzés és gyakorlat költségeit - a szállítási költségek és a napidíj kivételével - a vendéglátó ország fedezze. A magyar felet terhelő kiadásokat a Honvédelmi Minisztérium fejezet 1995. évi költségvetéséből kell biztosítani.


  Vissza az oldal tetejére