Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.17.)

63/1995. (VI. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottságának létrehozásáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság új alkotmányának kidolgozása érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Házszabály 134/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátására állandó bizottságként Alkotmányelőkészítő bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

2. A Bizottság tevékenységét folyamatosan fejti ki, üléseit a Bizottság által meghatározott napokon tartja.

3. A Bizottság tagjai tevékenységükért pótdíjra jogosultak [1990. évi LVI. törvény 2. § (1) bekezdés].

4. A Bizottság tagjai:

Elnök:

dr. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke

Tagok:

dr. Avarkeszi Dezső (MSZP)

dr. Bihari Mihály (MSZP)

dr. Csákabonyi Balázs (MSZP)

dr. Csizmadia László (MSZP)

dr. Dornbach Alajos (SZDSZ)

dr. Hack Péter (SZDSZ)

dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)

dr. Szigethy Istán (SZDSZ)

dr. Balsai István (MDF)

dr. Kónya Imre (MDF)

dr. Kutrucz Katalin (MDF)

dr. Salamon László (MDF)

dr. Homoki János (FKGP)

G. Nagyné dr. Maczó Ágnes (FKGP)

dr. K. Csontos Miklós (FKGP)

dr. Torgyán József (FKGP)

dr. Gáspár Miklós (KDNP)

dr. Isépy Tamás (KDNP)

dr. Rubovszky György (KDNP)

dr. Varga László (KDNP)

dr. Áder János (FIDESZ)

Deutsch Tamás (FIDESZ)

dr. Szájer József (FIDESZ)

dr. Trombitás Zoltán (FIDESZ)

5. A Bizottság működési rendjének szabályait - a Házszabály rendelkezéseit figyelembe véve - maga határozza meg.

6. A Bizottság törekedjen arra, hogy az alkotmány elveire vonatkozó javaslatot 1995. december 31-ig, míg az új alkotmány szövegére vonatkozó javaslatot az alkotmány elveinek előzetes elfogadását követő kilenc hónapon belül az Országgyűlés elé terjessze.

7. E határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére