Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.17.)

64/1995. (VI. 17.) OGY határozat

ENSZ békefenntartó erők (UNCRO és UNPREDEP) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról * 

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, valamint az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 981. (1995) számú határozata alapján a Horvátországban (UNCRO), illetve a Biztonsági Tanács 983. (1995) számú határozata alapján Macedóniában (UNPREDEP) telepítésre kerülő ENSZ UNCRO és UNPREDEP békefenntartó erők egységei Magyarország területén átvonulhassanak és átmenetileg állomásozhassanak;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a békefenntartó erők 1. pontban említett egységeit magyarországi átvonulásuk és átmeneti állomásozásuk során a megbízatásuk teljesítéséhez szükséges - a nemzetközi jog által szokásosan nyújtott - mentességekben részesítse.


  Vissza az oldal tetejére