Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.17.)

66/1995. (VI. 17.) OGY határozat

vizsgáló bizottság létrehozásáról az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-a alapján az 1992. évtől kezdődő adós- és bankkonszolidációval összefüggő, állam által vagy az állam felhatalmazásával megkötött, illetve végrehajtott szerződések, opciós szerződések, mentesítések, kötvénykibocsátások, tőkejuttatások tisztázására, valamint az államadóssággal összefüggő egyéb kötvénykibocsátások és kötvénycserék körülményeinek kivizsgálására vizsgáló bizottságot hoz létre.

2. A vizsgáló bizottság 8 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

MSZP 2 fő
SZDSZ 2 fő
MDF 1 fő
FKGP 1 fő
KDNP 1 fő
FIDESZ 1 fő

3. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek. A bizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékéhez tartozó képviselő.

4. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre.

5. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés - költségvetéséből - fedezi.

6. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

7. A bizottság megállapításairól jelentést készít, melyet az Országgyűlés elé terjeszt.

8. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart.


  Vissza az oldal tetejére