Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.29.)

77/1995. (VI. 29.) OGY határozat

a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról * 

I.. A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 34. §-a alapján, annak 1. számú mellékletének II. fejezete 5. címében előirányzott 320 millió forint támogatás összegéből 193 millió 800 ezer forintot a kisebbségi önkormányzatok számára az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint oszt fel.

II. E költségvetési támogatás az 1995. április 11-ig megalakult országos kisebbségi önkormányzatok működési költségeit biztosítja, egyidejűleg - az országos kisebbségi önkormányzatok közgyűlésének döntése alapján - az 1994. december 11-én megválasztott helyi kisebbségi önkormányzatok működésének részbeni fedezésére továbbadható.

III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium időarányosan havi bontásban folyósítja.

IV. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

Melléklet a 77/1995. (VI. 29.) OGY határozathoz


Ssz.

Szervezetek
A támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat
71 500
2. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
38 300
3. Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata
19 200
4. Országos Szlovák Önkormányzat 18 600
5. Szerb Országos Önkormányzat 8 700
6. Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
7 500
7. Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
6 500
8. Országos Örmény Önkormányzat 6 500
9. Görög Országos Önkormányzat 6 000
10. Országos Lengyel Önkormányzat 5 500
11. Bolgár Országos Önkormányzat 5 500

  Vissza az oldal tetejére