Időállapot: közlönyállapot (1995.VII.6.)

86/1995. (VII. 6.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások 1995. szeptember havi emeléséről * 

Az Országgyűlés a nyugellátások, baleseti nyugellátások emeléséről - az 1975. évi II. törvény 44. §-ának (8) bekezdésével, valamint a 9/1995. (II. 24.) OGY határozat II. c) pontjában foglaltakkal összhangban - a következő határozatot hozza:

I.

1. 1995. január 1-jei hatállyal az 1995. január 1-je előtti időponttól megállapított és 1995. szeptember hónapra folyósított

a) öregségi (öregséginek minősülő) és rokkantsági teljes nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, valamint a szolgálati nyugdíjat 4 százalékkal, legalább havi 350 forinttal, de legfeljebb 1400 forinttal,

b) öregségi és rokkantsági résznyugdíjat, valamint az özvegyi és szülői nyugdíjat (baleseti, özvegyi nyugdíjat és szülői nyugdíjat), a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi és munkaképtelenségi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi és munkaképtelenségi járadékát, az özvegyi és növelt összegű özvegyi járadékot 4 százalékkal, de legfeljebb havi 900 forinttal,

c) árvaellátást (baleseti árvaellátást) és a baleseti járadékot 4 százalékkal, de legfeljebb havi 550 forinttal

kell emelni.

2. Az 1. b)-c) pont alapján kell emelni az 1994. december 31-ét követő és 1995. szeptember 1-jét megelőző időponttól megállapított hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is, ha a jogszerző jogosult lett volna az emelésre.

3. A saját jogú és a hozzátartozói nyugellátást 1995. január 1-jétől havi 15 120 forintig lehet együtt folyósítani.

4. Az 1994. december 31-ét követő időponttól újból megállapított nyugdíjat, az öregségi, rokkantsági nyugdíj helyett megállapított baleseti rokkantsági nyugdíjat, továbbá azt a nyugdíjat, amelyet 1995. január 1-je előtti időponttól járó átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék megszűnését követő naptól állapítottak (állapítanak) meg, a megszüntetett ellátás megállapításának kezdő időpontját alapul véve - legkorábban a változás napjától - kell emelni.

II.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben - tegye meg annak érdekében, hogy szeptemberben a szokásos nyugdíjfizetési napon a nyugdíjasok már az emelt összegű ellátást kapják kézhez, a szeptember hónapot megelőző időre visszamenőlegesen járó különbözet pedig szintén még szeptemberben - külön utalással - kerüljön folyósításra.


  Vissza az oldal tetejére