Időállapot: közlönyállapot (1995.VII.6.)

87/1995. (VII. 6.) OGY határozat

az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére felállított bizottság két tagja megválasztásának semmisségéről * 

Az Országgyűlés

1. megállapítja, hogy dr. Botos Gábor és dr. Eigner József, az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény alapján felállított bizottság tagjai az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény, valamint az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény alapján semmissé nyilvánított ítéletek hozatalában vettek részt, ezért a bizottság tagjává jelölésük, illetve megválasztásuk a törvény 6. § (1) bekezdésébe ütközik;

2. ezért megállapítja, hogy a megválasztásukról hozott, az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottság tagjainak választásáról szóló 27/1994. (IV. 13.) OGY határozat a rájuk vonatkozó részében - mint törvénybe ütköző - semmis;

3. az érvénytelen megválasztás alapján létrejött jogviszonyukat azonnali hatállyal felszámolja, egyben a munkavégzés alól őket azonnali hatállyal felmenti.


  Vissza az oldal tetejére