Időállapot: közlönyállapot (1995.IX.28.)

94/1995. (IX. 28.) OGY határozat

a légvédelem rádiólokációs felderítő-, információs és vezetési rendszere fejlesztéséről * 

Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogkörében a légvédelem rádiólokációs felderítő-, információs és vezetési rendszere fejlesztéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Egyetértőleg tudomásul veszi a nemzeti és regionális légtérszuverenitási és légi forgalom irányítási rendszer létrehozásáról szóló amerikai kormányjavaslatnak a Magyar Köztársaság Kormánya részéről történt elfogadását azzal, hogy az e tárgyban kötendő nemzetközi megállapodást megerősítés céljából az Országgyűléshez be kell nyújtani.

2. Egyetért a légvédelem rádiólokációs felderítő-, információs és vezetési rendszere fejlesztésének szükségességével, és támogatja, hogy korszerűsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium fejlesztési programot indítson és ennek keretében nemzetközi pályázat útján korszerű rádiólokációs felderítő-, információs és vezetéstechnikai eszközök kerüljenek beszerzése. A versenyfelhívást az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának előzetesen be kell mutatni.

3. Egyetért azzal, hogy a program az ország pénzügyi lehetőségeinek megfelelően 1996-tól kezdődően két ütemben és több lépcsőben:

- az I. ütem első lépcsője 1996-1998. között;

- az I. ütem második lépcsője célszerűen 1998-2000., szükségszerűen 1998-2005. között;

- a II. ütem 2000, illetve 2005 után valósuljon meg.

A II. ütem feladataira - az I. ütem beszerzéseire és a költségvetés akkori lehetőségeire alapozva - újabb előterjesztést kell készíteni.

4. Felhívja a Kormányt, hogy a fejlesztési program I. ütemének beszerzési és beruházási költségeit a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében a következők figyelembevételével biztosítsa:

A beszerzéseket és beruházásokat lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy az eszközök ellenértéke 2-3 éves moratórium után, 8-12 év alatt kerüljön kifizetésre.

A költségek a Honvédelmi Minisztérium éves költségvetésében a program szükségleteinek és a halasztott fizetési konstrukciónak megfelelő ütemezéssel, céljelleggel, a felhalmozási kiadásokon belül elkülönítetten jelenjenek meg.

5. Felhatalmazza a Kormányt, hogy a program indítására, a nemzetközi pályázatok kiírására és elbírálására, valamint a szerződések megkötésére vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.

6. Felhívja a Kormányt, hogy a program végrehajtásának helyzetéről az Országgyűlés Honvédelmi bizottságát évente, az adott év zárszámadási törvényével egy időben tájékoztassa.


  Vissza az oldal tetejére