Időállapot: közlönyállapot (1995.IX.28.)

95/1995. (IX. 28.) OGY határozat

a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási képességének megőrzéséről * 

Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogkörében a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási képességének megőrzéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Tudomásul veszi a közeli hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexumok kivonásának megkezdését, és egyetért azzal, hogy a kivonással összhangban, a légvédelem oltalmazási képességének megőrzése és korszerűsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium fejlesztési programot indítson.

2. Egyetért azzal, hogy a program keretében nemzetközi pályázat útján, az ország pénzügyi lehetőségeinek megfelelően 1996-tól kezdődően két ütemben:

- I. ütemben 1996-1999. között 15 légvédelmi szakasz;

- II. ütemben 2000-2005. között további legfeljebb 30 légvédelmi szakasz

felszereléséhez szükséges korszerű közeli hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexum kerüljön beszerzésre. A versenyfelhívást az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának előzetesen be kell mutatni.

A második ütem megkezdése előtt a beszerzendő légvédelmi rakétakomplexumok mennyiségét a haderő hosszú távú átalakítási tervének megfelelően a Kormány vizsgálja felül, és ha szükséges hajtsa végre a program módosítását.

3. Felhívja a Kormányt, hogy a fejlesztési program beszerzési és beruházási költségeit a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében a következők figyelembevételével biztosítsa:

A beszerzéseket és beruházásokat lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy az eszközök ellenértéke lehetőleg 2-3 éves moratórium után, 8-12 év alatt kerüljön kifizetésre.

A költségek a Honvédelmi Minisztérium éves költségvetésében a program szükségleteinek és a halasztott fizetési konstrukciónak megfelelő ütemezéssel, céljelleggel, a felhalmozási kiadásokon belül elkülönítetten jelenjenek meg.

4. Felhatalmazza a Kormányt, hogy a program indítására, a nemzetközi pályázatok kiírására és elbírálására, valamint a szerződések megkötésére vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.

5. Felhívja a Kormányt, hogy a program végrehajtásának helyzetéről az Országgyűlés Honvédelmi bizottságát évente, az adott év zárszámadási törvényével egy időben tájékoztassa.


  Vissza az oldal tetejére