Időállapot: közlönyállapot (1995.X.13.)

99/1995. (X. 13.) OGY határozat

a Magyar Honvédség 1995. és 1996. év végi részletes bontású létszámáról * 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, az Országgyűlés a Magyar Honvédség létszámát a 88/1995. (VII. 6.) OGY határozat végrehajtása érdekében az alábbiak szerint állapítja meg:

1. 1995. december 31-én a Magyar Honvédség állománytábla szerinti, rendszeresített létszáma békében:

tiszt: 14 386 fő
tiszthelyettes és zászlós: 9 713 fő
sorállomány: 37 959 fő
honvédségi közalkalmazott (köztisztviselő):
19 208 fő
mindösszesen: 81 266 fő legyen.

2. 1996. december 31-én a Magyar Honvédség állománytábla szerinti, rendszeresített létszáma békében:

tiszt: 11 225 fő
tiszthelyettes és zászlós: 10 121 fő
sorállomány: 34 385 fő
honvédségi közalkalmazott (köztisztviselő):
14 081 fő
mindösszesen: 69 812 fő legyen.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges létszámmódosításokra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.

4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, és a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 85/1995. (VII. 6.) OGY határozat 1. pontja 1995. december 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére