Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.1.)

105/1995. (XI. 1.) OGY határozat

a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásáról * 

A Bács-Kiskun, Pest, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék több mint 8000 négyzetkilométernyi területét fenyegető természeti katasztrófa elhárítása, az itt élő közel 700 000 ember aszálykárokkal sújtott életfeltételeinek javítása érdekében:

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy 1995. október 30-ig az Országgyűlésnek adjon tájékoztatást:

- a Duna-Tisza közi homokhátságon, az Alföldön kialakult, természeti katasztrófával fenyegető állapotokról,

- a megoldásokat elemző tárcaközi egyeztetések eredményeiről,

- a fenti célokat szolgáló központi költségvetési eszközökről,

- a fentiek keretében térjen ki a térség megyéinek és az érintett települések önkormányzatainak kezdeményezéseire, az érintett szakhatóságok, kutatóintézetek tudományos felméréseire, javaslataira.

2. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy a Duna-Tisza közi homokhátsággal kapcsolatos fenti tájékoztatással egy időben adjon tájékoztatást az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről szóló 24/1991. (IV. 17.) OGY határozat végrehajtásáról.

3. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy a tájékoztatással egy időben tegyen intézkedéseket a tárcaközi koordináció javítására és a felelősök egyértelmű megjelölésére.

4. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy 1996. március 30-ig az 1996-2005-ig terjedő időszakra dolgozzon ki stratégiai munkatervet, Cselekvési Programot, amely tartalmazza:

- a Duna-Tisza köze mezőgazdaság fejlesztési elképzeléseit;

- a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának részleges, a későbbiekben teljes megoldását;

- a táj- és környezetvédelem szempontjait;

- az élővilág helyreállítását, megóvását, a Kiskunsági Nemzeti Park értékeinek megvédését;

- a népességmegtartó és -vonzó területfejlesztés, munkahelyteremtés lehetőségeinek felmérését, megvalósítását.

5. A Magyar Köztársaság Kormánya által előterjesztett tájékoztatót, az 1996-2005-ig terjedő időszakra részleteiben is kidolgozott stratégiai munkatervet, Cselekvési Programot az Országgyűlés illetékes bizottságai 1996. október 30-ig - az érintett megyék, települések, önkormányzatok, szakhatóságok, tudományos intézetek javaslataival együtt - vitassák meg, alakítsák ki állásfoglalásukat, és tegyenek javaslatot a teendőkre országgyűlési határozati javaslat keretében.

6. A Magyar Köztársaság Országgyűlése kéri az érintett térség megyei és helyi önkormányzatainak képviselő-testületeit, hogy a fenti tájékoztató, a stratégiai munkaterv és a Cselekvési Program készítésében működjenek közre.


  Vissza az oldal tetejére