Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.1.)

106/1995. (XI. 1.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról szóló jelentésről * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1996. március 31-ig, majd azt követően minden évben március 31-ig terjesszen elő jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről. A jelentés elkészítése során a Kormány vegye figyelembe az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény előírásait.

2. A Kormány által előterjesztett jelentést az Országgyűlés illetékes bizottságai vitassák meg. Az Országgyűlés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottsága a jelentés benyújtásától számított 60 napon belül nyilvános ülésen összegezze az Országgyűlés főtitkára által vezetett jegyzékben szereplő, bejegyzett országos érdekképviseletek és társadalmi szervezetek véleményét, az illetékes bizottságok ajánlásait, és alakítsa ki állásfoglalását, javaslatait az Országgyűlés és a Kormány további - a jelentés alapján megfogalmazható - feladatairól.

3. E határozat a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Országgyűlés 34/1991. (VI. 10.) OGY határozata a gyermekek és az ifjúság helyzetéről szóló jelentéssel kapcsolatos politikai vitanapról.


  Vissza az oldal tetejére