Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.12.)

114/1995. (XII. 12.) OGY határozat

a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) kötelékében korlátozott létszámú magyar műszaki kontingens részvételéről * 

1. Az Országgyűlés tekintettel a Magyar Köztársaságnak az ENSZ Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, figyelembe véve a Bosznia-Hercegovina területén élő nemzetek közös érdekeit és a Daytonban megkötött megbékélési egyezményt, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával létrehozandó, a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) keretében a Kormány korlátozott létszámú (nem több, mint 500 fő) magyar önálló műszaki alegységet küldjön ki. Az alegység a szükséges technikai eszközökkel, egyéni (önvédelmi) fegyverzettel, felszereléssel ellátva vegyen részt a nemzetközi békefenntartó folyamatban.

2. A magyar műszaki kontingens megbízatása 1996. december 31-ig tart. Kiküldése időtartamának esetleges meghosszabbításáról az Országgyűlés külön határoz.


  Vissza az oldal tetejére