Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.13.)

115/1995. (XII. 13.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 1994. évi tevékenységéről * 

Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszéknek, az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szervének 1994. évi tevékenységéről szóló jelentését.

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék az Alkotmányban és a törvényekben megszabott feladatainak ellátásával 1994-ben is megfelelően segítette az Országgyűlés és bizottságai törvényhozó és ellenőrző tevékenységét.

2. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy az Állami Számvevőszék fokozott figyelmet fordítson a legfontosabb gazdaságpolitikai, költségvetés- és vagyonpolitikai célokat szolgáló törvényhozási feladatok megvalósítását előmozdító ellenőrzésekre éves ellenőrzési tervének összeállítása és teljesítése során.

Ennek keretében:

a) Az Országgyűlés az Állami Számvevőszéknek - egyéb kötelezettségei mellett - külön is figyelmébe ajánlja, hogy 1996-ban ellenőrzéseivel, következtetéseivel és ajánlásaival segítse elő a módosított államháztartási törvényben, az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvényben, továbbá a közbeszerzési törvényben foglaltak érvényre jutását, és tapasztalatairól adjon számot a törvényhozásnak.

b) Az Állami Számvevőszék 1994. évi jelentésében foglaltak és a korábbi számvevőszéki megállapítások alapján az Országgyűlés indokoltnak tartja, hogy az Állami Számvevőszék 1996. évi ellenőrzései során kiemelt figyelmet fordítson az állami költségvetés terhére történő kezességvállalások, a kormányhitelek felvételére, valamint az országgyűlési engedélyhez kötött jelentősebb kormányzati beruházások körében a szabályozás, a nyilvántartás, a megvalósítás értékelésére.

3. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszék 1994. évi jelentésének ismeretében felkéri a Számvevőszéki bizottságot, hogy kezdeményezze azon feltételek megteremtését, melyek eredményeként az Országgyűlés és bizottságai, valamint az Állami Számvevőszék kapcsolatai eredményesebbé tehetők, amelynek keretében az Állami Számvevőszék megállapításai közvetlenebbül hasznosulnak az Országgyűlés munkájában.

4. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy az Állami Számvevőszék működési feltételei javuljanak. Az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére az Országgyűlés felkéri az illetékes bizottságát, a Számvevőszéki bizottságot.


  Vissza az oldal tetejére