Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.22.)

118/1995. (XII. 22.) OGY határozat

az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodásának vizsgálatára, a pénztárak megalakulásától eltelt időszakra kiterjedő hatáskörrel ideiglenes vizsgáló bizottságot állít fel.

2. A bizottság feladata annak megállapítása, hogy az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat nem sértette-e meg, továbbá a biztosítási teherviselők érdekeit súlyosan sértő működést nem folytatott-e.

3. A bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést. A vizsgálat eredményéről a bizottság jelentést készít, amely a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is tartalmazza.

4. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart.

5. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés - költségvetésből - fedezi.

6. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

7. A vizsgáló bizottság 8 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

MSZP 2 fő
SZDSZ 2 fő
MDF 1 fő
FKGP 1 fő
KDNP 1 fő
FIDESZ 1 fő

8. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek. A bizottság elnöke ellenzéki képviselő.


  Vissza az oldal tetejére