Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.22.)

124/1995. (XII. 22.) OGY határozat

a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági életben résztvevők esetleges összefonódásának vizsgálatára - a magyar és az orosz kormányfők által kötött megállapodás időszakától számított időre kiterjedő hatáskörrel - ideiglenes vizsgálóbizottságot állít fel.

2. A bizottság feladata annak megállapítása, hogy a magyar-orosz olajkereskedelem bonyolításában részt vevő társaságok kiválasztása hogyan történt, valamint az, hogy az orosz államadósság lebontására létrejött tárcaközi bizottság milyen pályázatokat ír ki, azokat hogyan bírálja el, illetve az említett ügyletekhez történő partnerek kiválasztása során milyen összeférhetetlenség áll fenn.

A bizottság feladata annak a megállapítása is, hogy a nevezett ügyletek intézése során tapasztalható-e összefonódás a politikai döntéshozók és a gazdasági élet szereplői között, azaz részesültek-e kormányzati előnyökben magánérdekeltségű gazdasági társaságok.

3. A bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést. A vizsgálat eredményéről a bizottság jelentést készít, amely a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is tartalmazza.

4. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart.

5. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés - költségvetéséből - fedezi.

6. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

7. A vizsgálóbizottság 8 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

MSZP 2 fő
SZDSZ 2 fő
MDF 1 fő
FKGP 1 fő
KDNP 1 fő
FIDESZ-M.P.P. 1 fő

8. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házbizottság terjeszt elő javaslatokat az Országgyűlésnek. A bizottság elnöke ellenzéki képviselő.


  Vissza az oldal tetejére