Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.28.)

128/1995. (XII. 28.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 36. §-ának (6) bekezdése alapján az 1. számú melléklet XVIII. fejezet, 10. cím, 5. alcíme 1., 2., 3., 4. előirányzat-csoportok az egyházak támogatására biztosított 3 695,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Egyházi közgyűjtemények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás (M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 79,328
Magyarországi Református Egyház 56,132
Magyarországi Evangélikus Egyház 12,297
MAZSIHISZ 6,130
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 5,000
Magyar Ortodox Egyház 1,500
Magyarországi Román Ortodox Egyház
2,524
H. N. Adventista Egyház 0,600
Magyarországi Baptista Egyház 1,289
Magyarországi Unitárius Egyház 0,700
Összesen: 165,500

II. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés

Egyházak megnevezése Támogatás (E Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 1 277 438,0
Magyarországi Református Egyház 381 018,0
Magyarországi Evangélikus Egyház 172 778,0
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
75 268,0
Budapesti Autonom Ortodox Izraelita Hitközség
7 718,0
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 13 700,0
Magyar Ortodox Egyház 7 000,0
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
1 200,0
Magyarországi Román Ortodox Egyház
7 000,0
Magyarországi Unitárius Egyház 11 000,0
A Magyarországi Biblia Szól Gyülekezet
500,0
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 800,0
Az Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország
500,0
Buddhista Misszió 3 000,0
Erdélyi Gyülekezet - Megbékélés Közössége
1 400,0
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 16 000,0
Élő Isten Gyülekezete 300,0
H. N. Adventista Egyház 12 000,0
Hit Gyülekezete 8 000,0
Karma Decsen Özel Ling Közösség 500,0
Keresztény Testvéri Közösség 300,0
Krisztus Követői 400,0
Magyar Iszlám Közösség 700,0
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége
1 400,0
Magyarországi Baptista Egyház 22 000,0
Magyarországi Csan Buddhista Közösség
300,0
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
8 700,0
Magyarországi Jehova Tanúi 300,0
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség
2 400,0
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet
560,0
Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége
500,0
Magyarországi Metodista Egyház 3 000,0
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
1 000,0
Isten Gyülekezete Szövetsége, Missiója
820,0
OVGD-Hindu Mandir 300,0
Őskeresztyén Apostoli Egyház 4 800,0
Shalom Bibliai Gyülekezet 2 400,0
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet

3 000,0
Összesen: 2 050 000,0

III. Egyházi oktatási intézmények támogatása

1. 4. Kiemelt előirányzatszám - Egyházi oktatási intézmények felújítása

I. Egyházi közgyűjtemények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás (M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 284,662
Magyarországi Református Egyház 112,057
Magyarországi Evangélikus Egyház 35,087
MAZSIHISZ 4,452
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 0,981
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,570
H. N. Adventista Egyház 0,209
HIT Gyülekezete 0,689
Magyarországi Baptista Egyház 0,883
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
0,410
Összesen: 440,000

2. 5. Kiemelt előirányzatszám - Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Egyházak megnevezése Támogatás (M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 589,233
Magyarországi Református Egyház 225,715
Magyarországi Evangélikus Egyház 75,351
MAZSIHISZ 9,106
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,595
Összesen: 900,000
Az 1. és 2. számú táblázat mindösszesen:
1 340,000

IV. Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás

Egyházak megnevezése Támogatás (M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 63,500
Magyarországi Református Egyház 24,490
Magyarországi Evangélikus Egyház 12,825
MAZSIHISZ 16,168
Az Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország 2,529
Erdélyi Gyülekezet 1,800
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 3,625
H. N. Adventista Egyház 2,223
Magyarországi Baptista Egyház 3,267
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
2,973
Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége
3,000
Magyarországi Metodista Egyház 2,200
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
0,400
Magyarországi Unitárius Egyház 0,500
Shalom Bibliai Gyülekezet 0,500
Összesen: 140,000

V. Az I-IV. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium az Országgyűlés felhatalmazása alapján a következők szerint gondoskodik:

Az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete

- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 3,0 millió forintot,

- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,5 millió forintot,

- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása meghaladja a 12,5 millió forintot.

A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságára nyújtják be. Az elszámolásról az év végén a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.

A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló, többször módosított, 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.


  Vissza az oldal tetejére