Időállapot: közlönyállapot (1996.IV.3.)

1996. évi XVI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról * 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a következők szerint módosul:

1. § Az Mt. 151. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A munkavállaló részére távolléti díj jár)

c) a 107. § d) és e) pontjában meghatározott esetekben;”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére