Időállapot: közlönyállapot (1996.IV.5.)

1996. évi XIX. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról * 

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) a következők szerint módosul:

1. § (1) A T. 16/A. §-a (3) bekezdésének de) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztosított az egészségügyi szolgáltatás keretében térítés nélkül jogosult:)

de) a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai követelményeinek megfelelő színvonalú három- vagy annál többágyas férőhelyen történő elhelyezésre, arra az időtartamra, amíg az elhelyezés orvosilag indokolt;”

(2) A T. 16/A. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdésben foglaltakat meghaladó ellátások teljes vagy részleges térítés mellett vehetők igénybe. Külön jogszabály rendelkezése szerint kell részleges térítési díjat fizetni egy- vagy kétágyas férőhelyen történő elhelyezés, valamint a tartós ápolás esetén, amennyiben az elhelyezésre nem orvosi indikáció alapján kerül sor.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 6. hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére