Időállapot: közlönyállapot (1996.IV.12.)

1996. évi XXIV. törvény

az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény (a továbbiakban: T.) mellékletének helyébe e törvény melléklete lép.

2. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogelődje által hozott azt a határozatot, amellyel a T. végrehajtásaként az e törvény mellékletében az 5-8., 10. és 13. sorszámon felsorolt határozatok valamelyikével érintett személy nyugdíját - a beszámított szolgálati idő csökkenése folytán - az addiginál alacsonyabb összegben állapították meg (módosították), hatályon kívül kell helyezni, és helyette hivatalból, külön kérelem nélkül új határozatot kell hozni.

(2) Az új határozatban - a csökkentett nyugdíj megállapításának időpontjától kezdődően - a korengedménynek megfelelő szolgálati idő beszámításával, az időközi emelések (kiegészítések) figyelembevételével kell a nyugdíjat megállapítani.

(3) A (2) bekezdés szerint megállapított nyugdíj folyósítását e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül kell megkezdeni. E határidőn belül a jogosult részére egy összegben folyósítani kell a T. alapján korábban módosított és az új határozat szerinti nyugdíj - ideértve az 1993. évi egyösszegű nyugdíj-kiegészítést is - különbözetét.

(4) Az (1)-(3) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a T. alapján csökkentett saját jogú nyugellátásból hozzátartozói nyugellátást állapítottak meg.

(5) Ha a nyugdíjas e törvény hatálybalépése előtt meghalt, a T. alapján csökkentett nyugdíjnak és az (1) bekezdés szerint módosított összegnek a különbözetét az 1975. évi II. törvény 102. §-a (2) bekezdésében meghatározott sorrend szerint kell a jogosultak részére kifizetni.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap utolsó napján lép hatályba.

Melléklet az 1996. évi XXIV. törvényhez

„Melléklet az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényhez

1. Az Állami Operaháznál és a színházaknál alkalmazott hivatásos magántáncosokról és tánckari tagokról szóló 3261/1966. Korm. határozat.

2. A szénbányászat távlati kérdéseiről szóló 2006/1967. (I. 28.) Korm. határozat.

3. Az Állami Operaháznál és a színházaknál alkalmazott hivatásos magánénekesek és fúvós zenészek, valamint a Művelődésügyi Minisztérium által nyilvántartott függetlenített szimfonikus zenekarokban működő fúvós zenészekről szóló 3345/1968. Korm. határozat.

4. A szénbányászat tervszerű termeléscsökkentésével és korszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2007/1969. (IV. 24.) Korm. határozat.

5. Az Ipari Minisztérium működésének személyi és dologi feltételeiről szóló 3427/1980. (XII. 24.) MT határozat.

6. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal személyi és dologi feltételeiről szóló 3302/1981. (IX. 17.) MT határozat.

7. A közlekedés és a hírközlés irányítási és szervezeti rendszerének korszerűsítéséről szóló 3146/1983. (V. 12.) MT határozat.

8. Az Egészségügyi Minisztérium átszervezésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 3320/1983. (XI. 1.) MT határozat.

9. A rudabányai pátvasérc és a gyöngyösoroszi ólomcinkérc bányák bezárásával felszabaduló, el nem helyezhető munkaerő rokkantsági és korengedményes nyugdíjazásáról szóló 3074/1986. (II. 27.) MT határozat.

10. Az Állami Ifjúsági és Sporthivatal működésének személyi és dologi feltételeiről szóló 3214/1986. (VI. 19.) MT határozat.

11. Az Ózdi Kohászati Üzemek szerkezetfejlesztésével összefüggésben felszabaduló dolgozók korengedményes és rokkantsági nyugdíjazásáról szóló 2009/1987. (VII. 8.) MT határozat.

12. Átszervezéssel kapcsolatos feladatokról és egyes határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 3089/1988. (III. 25.) MT határozat.

13. A központi államigazgatási szervek átszervezésével összefüggő egyes személyi kérdések rendezéséről szóló 3091/1988. (IV. 5.) MT határozat.

14. A Magyar Posta szervezetének korszerűsítéséről szóló 3300/1989. (X. 25.) MT határozat.

15. A recski ércvagyon hasznosításának kérdéseiről szóló 3119/1990. (III. 29.) MT határozat.”


  Vissza az oldal tetejére