Időállapot: közlönyállapot (1996.IV.19.)

1996. évi XXVII. törvény

az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról * 

1. § Az adózás rendjéről szóló - többször módosított - 1990. évi XCI. törvény 2. számú mellékletének I. Határidők 1/A)/c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedelemadó-előleg)

c) a magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, az adóelőleget negyedévenként,

a negyedévet követő hó 12-éig

fizeti meg.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére