Időállapot: közlönyállapot (1996.IV.19.)

1996. évi XXX. törvény

a Honfoglalás 1100. Évfordulójának Emléknapjáról * 

A Magyar Köztársaság 1996-ban emlékezik meg a Honfoglalás 1100 éves évfordulójáról. A magyar történelem e fontos eseményének méltó megünneplése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) 1996. augusztus 19-e a Honfoglalás 1100. Évfordulójának Emléknapja.

(2) Az Emléknap munkaszüneti nap.

(3) A munkaszüneti nap miatt kieső munkaidő díjazására, valamint az e napon történő munkavégzésre és annak díjazására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére