Időállapot: közlönyállapot (1996.V.3.)

1996. évi XXXIII. törvény

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról * 

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló, többször módosított 1993. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Jszt.) a következők szerint módosul:

1. § A Jszt. 3. §-a (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Jövedéki terméknek minősül]

i) a nyerskávé, a pörköltkávé, a valódi kávékivonat, a pörköltkávét tartalmazó kávékeverék-kivonat és kávékeverék (METJ: 91-25-50; ITJ: 87-81; 87-82-1; 87-82-3-ból; 87-85-ből) (a továbbiakban: kávé);”

2. § A Jszt. 6. §-ának 21/c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(6. § E törvény alkalmazásában:)

„21/c. kávéüzem: a nyerskávé pörkölését, pörköltkávé, kávékivonat, valódi kávékivonat, pörköltkávét tartalmazó kávékeverék-kivonat és kávékeverék előállítását, tárolását, kiszerelését végző termelő-, csomagolóüzem;”

3. § A Jszt. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A termelési tevékenység végzéséhez a kérelmezőtől legfeljebb 200 millió forint, de]

a) a bérfőzési és fűszerpaprika-őrlemény termelési tevékenység, valamint a sör sörfőzdében történő előállítása esetén, továbbá - ha az értékesített kávé mennyisége éves szinten nem haladja meg az 50 tonnát - a kávéüzemtől legalább 1 millió forint,”

(jövedéki biztosíték igazolása kérhető.)

4. § A Jszt. 17/A. §-a (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott jövedéki alany az elszámolási időszakonként lezárt jövedéki nyilvántartása alapján a jövedéki termék készletváltozásáról az 1-5/B. számú mellékletek forgalmi számadásai szerinti tartalommal havonta elszámolást köteles a vámhivatalhoz benyújtani, az alábbi termékbontásban és mennyiségi egységben:]

„g) nyerskávé, pörköltkávé, valódi kávékivonat, pörköltkávét tartalmazó kávékeverék-kivonat, pörköltkávét tartalmazó kávékeverék, mennyiségi egysége: kilogramm;”

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) A 3. § a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére