Időállapot: közlönyállapot (1996.VI.4.)

1996. évi XLI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 37. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az országos kisebbségi önkormányzatok a működésük támogatására előirányzott összegből - az Országgyűlés kijelölt bizottságának javaslatára - az 1. számú melléklet II. Országgyűlés fejezet 9. címe szerinti megosztásban részesülnek.”

2. § A Törvény 1. számú melléklete II. Országgyűlés fejezet 9. címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
1996. évi
rendes
előirányzat
„9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 7,0
2 Görög Országos Önkormányzat 7,0
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata
27,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
56,1
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
11,0
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 90,0
7 Országos Lengyel Önkormányzat 7,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 27,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 8,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 11,0”

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére