Időállapot: közlönyállapot (1996.VI.4.)

1996. évi XLII. törvény

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 578/G. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont.”

2. § A Ptk. a következő 685/A. §-sal egészül ki:

„685/A. § Az élettársak - ha jogszabály másként nem rendelkezik - két, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együttélő személy.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére