Időállapot: közlönyállapot (1996.VI.7.)

1996. évi XLVI. törvény

a helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról a következő törvényt alkotja:

1. § A helyi önkormányzatok részére a támogatás szempontjából új induló beruházásaikhoz az 1996-ban és az azt követő években járó címzett támogatás mértékét önkormányzatonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi XLVI. törvényhez

Az 1996. évi új címzett támogatások

Ezer forintban
Sor- Beruházás Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
szám Önkormányzat Az igény megnevezése össz- saját igényelt
költsége forrás támogatás 1996 1997 1998 1999 2000
1. Alsóberecki Komplex intézmény építése (óvoda, konyha, könyvtár, nagyterem) 35 000 5 000 30 000 5 000 25 000 0 0 0
2. Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Kiskunhalasi volt szovjet laktanya átalakítása 110 férőhelyes Pszichiátriai Betegek Otthonává
160 000

30 000

130 000

28 000

102 000

0

0

0
3. Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Megyei Kórház Onkológiai Központ II. ütem 468 000 0 468 000 35 000 433 000 0 0 0
4. Bakonynána Oktatási és művelődési feladatokat szolgáló létesítmény építése 25 697 18 997 6 700 3 000 3 700 0 0 0
5. Balmazújváros Kossuth úti óvoda rekonstrukciója és bővítése 2 csoportszobával 62 500 31 250 31 250 10 000 21 250 0 0 0
6. Baracska Baracska belterület, közműves ivóvízzel ellátatlan település 155 021 45 000 110 021 49 000 61 021 0 0 0
7. Baranya Megyei
Önkormányzat
Megyei Kórház (telephelyi rekonstrukció) 760 330 260 330 500 000 82 000 334 000 84 000 0 0
8. Békés Megyei Önkormányzat Békési fiók levéltár bővítése, rekonstrukciója 36 616 13 400 23 216 13 200 10 016 0 0 0
9. Bocskaikert Oktatási és művelődési feladatokat szolgáló létesítmény építése 105 000 15 000 90 000 10 000 80 000 0 0 0
10. Budapest Főváros Uzsoki Úti Kórház (új sebészeti tömb építése) 5 484 700 465 350 5 019 350 94 000 1 011 000 1 150 000 1 620 000 1 144 350
11. Budapest Főváros Művész Színház (Thália) rekonstrukciója 1 530 000 453 000 1 077 000 140 000 639 000 298 000 0 0
12. Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója (Kisszikla, Nagyragadozóház, Elefántház, Fácánház)
755 000

155 000

600 000

20 000

380 000

200 000

0

0
13. Bükkaranyos Életveszélyes óvoda rekonstrukciója és bővítése 2 foglalkoztatóval, kiszolgálóhelyiséggel
20 407

7 407

13 203

13 000

0

0

0

0
14. Csemő Csemő belterület, közműves ivóvízzel ellátatlan település 79 175 23 753 55 422 21 000 34 422 0 0 0
15. Csongrád Megyei
Önkormányzat
Kisteleki és Ruzsai - két telephelyes - Szociális Otthon
bővítése

120 000

0

120 000

27 000

68 000

25 000

0

0
16. Dorog 50 férőhelyes Időskorúak Otthonának kialakítása 96 113 0 96 113 20 000 76 113 0 0 0
17. Eger 204 férőhelyes kollégium és melegítőkonyha építése kiszolgálóhelyiséggel
136 800

88 800

48 000

15 000

33 000

0

0

0
18. Erdőhorváti Szlovák nemzetiségi feladatokat szolgáló művelődési ház és könyvtár építése
22 600

2 600

20 000

4 000

16 000

0

0

0
19. Fejér Megyei Önkormányzat Bicskei Ápoló-Gondozó Otthon 100 férőhelyes bővítése 214 760 64 428 150 332 32 000 73 000 45 332 0 0
20. Geresdlak Közösségi ház kialakítása épületvásárlással 30 000 5 000 25 000 20 000 5 000 0 0 0
21. Gyomaendrőd Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola kollégiumának rekonstrukciója és bővítése 39 férőhellyel
20 025

5 000

15 025

9 000

6 025

0

0

0
22. Gyula Erkel Ferenc Gimnázium átalakítása és bővítése 12 tanteremmel és tornateremmel
298 900

98 900

200 000

10 000

140 000

50 000

0

0
23. Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
Nyíradonyi Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes bővítése 84 240 8 440 75 800 17 000 58 800 0 0 0
24. Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
Biharkeresztesi Bocskai Gimnázium bővítése 5 tanteremmel, és 80 férőhelyes kollégium építése
211 000

21 100

189 900

15 000

94 800

80 100

0

0
25. Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
Megyei levéltár és könyvtár raktárkapacitás bővítése 45 595 4 145 41 450 10 000 31 450 0 0 0
26. Hajdúböszörmény Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet bővítése 4 tanteremmel 50 200 10 040 40 160 10 000 30 160 0 0 0
27. Hárskút Művelődési ház és könyvtár rekonstrukciója 19 549 7 146 12 403 4 000 8 403 0 0 0
28. Heves Megyei Önkormányzat Egri fogyatékos intézet rekonstrukciója és bővítése a tetőtérben 4 tanteremmel
92 000

15 000

77 000

10 000

67 000

0

0

0
29. Heves Megyei Önkormányzat Megyei múzeumok rekonstrukciója, raktárbővítés, restaurátori műhely feltételeinek megteremtése
12 000

2 000

10 000

10 000

0

0

0

0
30. Igrici Igrici belterület, közműves ivóvízzel ellátatlan település 117 310 35 193 82 117 50 000 32 117 0 0 0
31. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat
Jászapáti Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakiskola 12 tantermes épülettel való bővítése, valamint 100 férőhelyes kollégium építése konyhával, étteremmel

389 000


36 000


353 000


10 000


198 000


145 000


0


0
32. Kalocsa Városi Kórház (központi műtő és diagnosztikai épület, transzformátorház, kazánház rekonstrukció, közműfelújítás)
1 875 000

80 000

1 795 000

90 000

712 000

537 000

456 000

0
33. Kiskunfélegyháza Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciója
70 000

12 000

58 000

10 000

48 000

0

0

0
34. Kisvárda Városi Kórház rekonstrukciója (gyermekosztály, szülészet, tüdőgondozó, konyha, rendelőintézet rekonstrukciója, tartalékáramforrás, számítógépes hálózat, telefonhálózat kiépítése, infrastrukturális beruházások)


968 0000968 00076 000478 000414 00000
35. Komló Kazinczy Szakközépiskola bővítése 7 tanteremmel, könyvtárral 45 000 5 000 40 000 8 000 32 000 0 0 0
36. Kópháza Nemzetiségi művelődési ház rekonstrukciója 40 344 23 544 16 800 8 800 8 000 0 0 0
37. Kömlőd Oktatási és művelődési feladatokat szolgáló létesítmény építése 72 000 12 500 59 500 9 000 50 500 0 0 0
38. Mohács 502. Számú Ipari és Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet tanműhely építése
95 000

10 000

85 000

10 000

55 000

20 000

0

0
39. Muhi Általános iskola bővítése 25 férőhelyes óvodával, és 100 adagos konyha építése
12 000

8 000

4 000

4 000

0

0

0

0
40. Murga Művelődési ház és könyvtár építése 12 040 8 040 4 000 4 000 0 0 0 0
41. Nagykálló Budai Nagy Antal Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése 4 tanteremmel és közös használatú tornateremmel
85 457

8 857

76 600

10 000

66 600

0

0

0
42. Nagypall Német Nemzetiségi Klub kialakítása óvodaépületből 3 500 700 2 800 1 500 1 300 0 0 0
43. Nógrád Megyei Önkormányzat Közép-nógrádi távvezeték II. ütem, közműves ivóvízzel ellátatlan települések vízbázisa
171 771

10 840

160 931

50 000

110 931

0

0

0
44. Nógrád Megyei Önkormányzat 200 férőhelyes Idősek Otthonának kialakítása Bátonyterenyén 240 000 0 240 000 34 000 138 000 68 000 0 0
45. Nyírbátor Bethlen Gábor Szakközép-, Szakmunkás- és Szakiskola bővítése tetőtérbeépítéssel
136 000

8 500

127 500

10 000

117 500

0

0

0
46. Orosháza Városi Kórház rekonstrukciója (főépület rekonstrukciójának folytatása: gépészeti berendezések cseréje, műtőklíma, tetőtérbeépítés, hotelszárny komfortosítása, sürgősségi osztály bővítményben történő kialakítása)


917 7000917 70073 000474 000370 70000
47. Pest Megyei Önkormányzat Váci Tragor Múzeum raktár, restauráló műhely kialakítása 20 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0
48. Sátoraljaújhely Városi Kórház rekonstrukciója (sebészeti osztály és műtő rekonstrukciója, traumatológiai részleg, gazdasági-műszaki munkahelyek kialakítása; prosectura rekonstrukció)

509 276


4 500


504 776


79 000


305 776


120 000


0


0
49. Szentdomonkos 25 férőhelyes óvoda, melegítőkonyha kialakítása szolgálati lakásból
3 000

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0
50. Szentendre Képzőművészeti centrum kialakítása műemlék malomépületből 150 000 60 000 90 000 15 000 75 000 0 0 0
51. Szentgotthárd Vörösmarty Szlovén gimnázium bővítése 9 tanteremmel, 4 oktatóteremmel és teljes rekonstrukció
160 931

43 393

117 538

17 000

100 538

0

0

0
52. Tác Tác belterület, közműves ivóvízzel ellátatlan település 137 158 68 579 68 579 30 000 38 579 0 0 0
53. Tolna Megyei Önkormányzat 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gondozó Otthonának építése (konyhával, mosdóval, kazánházzal) Bátaszéken
400 000

40 000

360 000

42 000

148 000

170 000

0

0
54. Vác Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciója (új gyógyszertár és sterilizáló építése, valamint meglévő diagnosztikai szárny belső átalakítása, sürgősségi betegfelvétel létesítése)

380 000


38 000


342 000


71 000


203 000


68 000


0


0
55. Vas Megyei Önkormányzat Kőszegi Fogyatékosok Intézetének rekonstrukciója és bővítése 80 férőhellyel, tanvarrodával és tanteremmel
1 158 190

20 000

1 138 190

10 000

618 600

509 590

0

0
56. Vásárosnamény Általános Iskola bővítése 8 tanteremmel 45 489 4 500 40 989 10 000 30 989 0 0 0
57. Veszprém Megyei Önkormányzat Eötvös Károly megyei könyvtár rekonstrukciója 860 000 11 000 849 000 10 000 440 000 399 000 0 0
58. Zala Megyei Önkormányzat Göcsej Múzeum tetőtér beépítése, restaurátori műhelyek kialakítása
34 359

11 472

22 787

15 000

7 787

0

0

0

2. számú melléklet az 1996. évi XLVI. törvényhez

Elutasított címzett támogatási igények

Sor-
szám
Önkormányzat neve Az igény megnevezése
1. Ajka Mikes Kelemen általános iskola bővítése 3 tanteremmel és tornateremmel
2. Ajka Bercsényi Szakközépiskola bővítése tanműhellyel és a fűtési rendszer kialakítása
3. Ajka Szentgyörgyi Szakközépiskola bővítése tanműhellyel és tankonyhával
4. Alcsútdoboz Göböljárás, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
5. Alsóörs Keleti rész, közműves ivóvízzel ellátatlan belterület, üdülők
6. Alsózsolca Zeneiskolai tanterem, könyvtár, kiállító terem építése
7. Ambrózfalva-Csanádalberti Iskolabusz vásárlás 94 fő részére
8. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hollós József Megyei Kórház veszélyeshulladék-égetőmű bővítése
9. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csecsemőotthon 40 férőhelyes bővítése
10. Baj 120 férőhelyes óvoda és 400 adagos konyha, étterem építése
11. Baja Városi Kórház (központi sterilizáló gép-műszer vásárlása)
12. Baja Városi Kórház (ultrahang berendezés vásárlása)
13. Bakonysárkány Lenin-major, közműves ivóvízzel ellátatlan egyéb belterület
14. Balajt Balajt belterület, közműves ivóvízzel ellátatlan település
15. Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Városi Kórház rekonstrukciója (sebészeti pavilon, hotelszárny, új műtő és diagnosztikai tömb)
16. Balatonalmádi Vörösberény, 100%-ban ipartelep
17. Balatonalmádi Öreghegy, üdülőterület, vízhálózat-bővítés
18. Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház „A”épületének rekonstrukciója
19. Baranya Megyei Önkormányzat Janus Pannonius Múzeum rekonstrukciója
20. Békés Megyei Önkormányzat Magyarbánhegyesen középfokú diákotthon és Fogyatékos Intézet bővítése
21. Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Megyei Kórház (új központi diagnosztikai tömb létesítése, fertőző és további fekvőbeteg-ellátó osztályok rekonstrukciója)
22. Békés Megyei Önkormányzat Vésztői Szakosított Szociális Otthon bővítéses rekonstrukciója (gondozási, élelmezési, gazdasági épületek, mosoda, foglalkoztató, közmű)
23. Békés Megyei Önkormányzat Okányi Egészségügyi és Szociális Szakosított Szociális Otthon bővítéses rekonstrukciója (gondozási, gazdasági épületek, konyha, közmű)
24. Békés Megyei Önkormányzat Békéscsabai múzeum gyűjteményi raktárának kialakítása
25. Békés Megyei Önkormányzat Gyularemetén középfokú diákotthon bővítése
26. Békés Megyei Önkormányzat Szabadkígyóson Mezőgazdasági Szakiskola rekonstrukciója
27. Békés Megyei Önkormányzat Gyulán középfokú diákotthon és a Munkácsy iskola bővítése
28. Békéscsaba Békéscsaba, belterület vízhálózat-bővítés
29. Békéscsaba Békéscsaba, belterület vízrendezés
30. Békéssámson Háziorvosi körzetek számítógépes rendszerének korszerűsítése
31. Bezenye Paprét, külterületi hálózat más vízbázisra történő rákötése
32. Bodroghalom Többcélú létesítmény építése
33. Bodrogkeresztúr Orvosi rendelő és napközi otthonos óvoda létesítése
34. Bodrogkeresztúr Óvoda, orvosi rendelő építése
35. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Ferenc Kórház rekonstrukciója („C” épület, konyhatechnológia, gyógyszertár, közmű, gépészet)
36. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó (belgyógyászat, kazán, veszélyeshulladék-égető, konyha, szükségáramforrás, raktár)
37. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója (sebészet, központi sterilizáló, idegépület, idegsebészet, onkológia, szülészet)
38. Budapest Főváros Szent Imre Kórház „A” épület bővítéses rekonstrukciója
39. Budapest Főváros Szent János Kórház traumatológiai épület rekonstrukciója
40. Budapest Főváros Gödöllői Idősek Otthona Erdőkertesi részlegének fejlesztése
41. Budapest Főváros Tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonának fejlesztése
42. Budapest Főváros Levéltár építés
43. Budapest Főváros Fazekas gyakorló általános iskola és középiskola bővítése
44. Budapest Főváros Madách Színház rekonstrukciója és bővítése
45. Budapest Főváros Vakok Intézetének bővítése uszodával, tornateremmel
46. Budapest III. kerület Aranyhegy-Üröm, közműves ivóvízzel ellátatlan belterület
47. Budapest VII. kerület Onkológiai szűrés feltételeinek megteremtése
48. Budapest XII. kerület Tamási Áron általános iskola és középiskola bővítése
49. Budapest XII. kerület Kós Károly Óvoda és általános iskola bővítése, rekonstrukciója
50. Bugyi Általános iskola bővítése és rekonstrukciója
51. Cegléd Toldy Ferenc Kórház új diagnosztikai szárny építése
52. Celldömölk Városi Kórház bővítéses rekonstrukciója
53. Celldömölk 60 férőhelyes szociális otthon és 400 adagos konyha kialakítása (volt laktanya épületből)
54. Csanádalberti Szociális Gondozó építése
55. Csenger 50 fős Ikarus busz vásárlása
56. Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórház (diagnosztikai és műtéti tömb, baleseti sebészet, hulladékégetőmű)
57. Csongrád Megyei Önkormányzat Deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza (központi kiszolgáló tömb - gyógyszertár, központi sterilizáló, gazdasági egység - építése)
58. Csongrád Megyei Önkormányzat Makói Dr. Diósszilágyi Sándor Kórház rekonstrukciója (új ideg-elmeépület, hulladékégetőmű építése, belgyógyászat, régi ideg-elmeépület, gyermek-, fertőzőosztály, kazánház rekonstrukciója)
59. Csongrád Megyei Önkormányzat Szegedi Vakok Otthona (emelt szintű lakóegység kialakítása)
60. Csongrád Megyei Önkormányzat Nagymágocsi Kastélyotthon (26 férőhelyes emelt szintű lakóegység kialakítása)
61. Csongrád Megyei Önkormányzat Mórahalmi Idősek Otthona korszerűsítése
62. Csongrád Megyei Önkormányzat Középfokú diákotthon építése Ásotthalmon
63. Csongrád Megyei Önkormányzat Fióklevéltár építése Csongrádon
64. Csongrád Megyei Önkormányzat Ópusztaszeri Emlékpark bővítése
65. Csongrád Megyei Önkormányzat Dél-alföldi bibliotéka kialakítása Szegeden
66. Csongrád Megyei Önkormányzat A Megyei Múzeumban táblaképek restaurálása, eszközbeszerzések
67. Csongrád Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Múzeum teljes rekonstrukciója, bővítése
68. Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeumi raktárbázis rekonstrukciója Szeged-Algyőn
69. Csongrád Megyei Önkormányzat Levéltári raktár építése bővítés útján Szentesen
70. Csongrád Megyei Önkormányzat Komplex oktatási intézmény építése Hódmezővásárhelyen
71. Csongrád Megyei Önkormányzat Levéltár, raktárbázis felépítése Szegeden
72. Csorvás Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése
73. Csömödér Időskorúak Ápoló Otthonának 10 férőhelyes bővítése
74. Csurgó Komplex oktatási intézmény létesítése
75. Dabas Szőlő, közműves ivóvízzel ellátatlan egyéb belterület
76. Dabas Az 1. Számú Általános Iskola és a Szent János Katolikus Általános Iskola bővítése
77. Debrecen Gondozási Központ létesítése Józsán
78. Debrecen Gábor Dénes Középiskola és Diákotthon építése
79. Debrecen Csokonai Színház tetőzetének cseréje, homlokzat rekonstrukciója
80. Dévaványa Általános iskola építése
81. Dombóvár Idősek Otthona bővítéses rekonstrukciója
82. Dunakeszi Öregek Napközi Otthona tetőtér beépítése
83. Dusnok Általános iskolai tornaterem rekonstrukciója és bővítése
84. Esztergom Bottyán János Gimnázium rekonstrukciója
85. Esztergom Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola bővítése, volt szovjet laktanya vásárlással
86. Fehérgyarmat Fehérgyarmat, belterület vízrendezés
87. Fejér Megyei Önkormányzat Petőfi Gimnázium bővítése Sárbogárdon
88. Fejér Megyei Önkormányzat Megyei Múzeum 6 épületének korszerűsítése
89. Fejér Megyei Önkormányzat Entz Ferenc Szakközépiskola üvegház átalakítása tanműhelyre, fűtésrekonstrukció
90. Fülöp Bánháza, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
91. Gádoros Idősek Otthonának bővítése
92. Gárdony Gárdony, belterület vízhálózat-bővítés
93. Gárdony Óvodabővítés Zichyújfaluban
94. Gárdony 2 db iskolabusz vásárlása
95. Gyenesdiás Általános iskola bővítése
96. Gyód Több ágazatot érintő intézmény átalakítása
97. Gyomaendrőd Tájház felújítása
98. Gyomaendrőd Könyvbeszerzés, hátrányos helyzetű tanulók számára
99. Gyomaendrőd Művelődési Központ eszközbeszerzés
100. Gyomaendrőd Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola bővítése 35 férőhelyes kollégiummal
101. Gyömrő Tövesmajor, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
102. Gyöngyös Bugát Pál Városi Kórház konyha és mosoda építése
103. Győr Sashegypuszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
104. Győr Régi városháza épületének átalakítása levéltárnak
105. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Petz Aladár Megyei Kórház rekonstrukciója (II. belosztály, haematológia, fül-orr-gége, pulmonológiai osztály; izotóp-diagnosztikai labor, baleseti állomás)
106. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Múzeumi tárgyak restaurálása
107. Györgytarló Közösségi ház építése
108. Györköny-Bikács Iskolabusz-vásárlás
109. Gyula Múzeumi tárgyak restaurálása és vásárlása
110. Gyula Várszínház színpad világítási és hangosítási rendszerének kialakítása
111. Gyula Erkel Ferenc Gimnázium, Bay Zoltán Gimnázium végleges elhelyezését szolgáló épület építése
112. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Megyei Kórház pszichiátriai és felnőtt fertőzőosztály létesítése; központi műszaki-gazdasági ellátás, infrastruktúra
113. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Derecskei Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes fejlesztése
114. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Püspökladányi Pszichiátriai Otthon 100 férőhelyes fejlesztése, 300 adagos konyha
115. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Nyíradonyi Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes fejlesztése
116. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Medgyesi Múzeum rekonstrukciója és bővítése
117. Hangony Alsóhangony, közműves ivóvízzel ellátatlan belterület
118. Harta Nagykékes, közműves ivóvízzel ellátatlan egyéb belterület
119. Hatvan Albert Schweitzer Városi Kórház teljes telephelyi rekonstrukciója
120. Heves Megyei Önkormányzat Levéltári raktárkapacitás bővítése
121. Heves Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Színház épület és színháztechnika korszerűsítése
122. Hodász Közösségi ház rekonstrukciója
123. Hódmezővásárhely Kútvölgyi Szakosított Szociális Otthon rekonstrukciója
124. Hódmezővásárhely Hódtói Általános Iskola átalakítása gimnáziummá
125. Hosszúhetény Püspökszentlászló, közműves ivóvízzel ellátatlan egyéb belterület
126. Ikervár Péterfa-major, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
127. Jánoshalma Hajósi út, Oncsasor, Parcelok, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
128. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Családi ház vásárlása állami gondozott gyermekek elhelyezésére
129. Jászberény Erzsébet Kórház sebészeti pavilon építése
130. Kadarkút Vótapuszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
131. Kaposvár Körzeti orvosi rendelő létesítése
132. Kaposvár Építőipari Szakközépiskola diákotthoni férőhelyének bővítése
133. Kaposvár A Művelődési Ház műemlék együttesének teljes rekonstrukciója II. ütem
134. Kaposvár Petőfi Sándor Általános Iskola kaposfüredi tagiskolájának bővítése
135. Kaposvár Táncsics Gimnázium teljes rekonstrukciója
136. Kaposvár Petőfi Sándor Általános Iskola bővítése tornateremmel
137. Kaposvár Iparművészeti Szakközépiskola bővítése tornateremmel
138. Kaposvár Széchenyi Kereskedelmi Szakközépiskola bővítése tornateremmel
139. Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor Kórház főépület bővítéses rekonstrukciója
140. Karcag Kátai Gábor Kórház telephelyi rekonstrukciója (főépület, fertőző-, pszichiátriai épület, elektromos és hőközpont, közmű)
141. Kazincbarcika Városi Kórház telephelyi rekonstrukciója (01. és 02. épület: röntgen, központi sterilizáló, hulladékégető, élelmezési osztály, patológia, mosoda, központi labor, közmű)
142. Kecel Szociális Otthon 16 férőhelyes bővítése
143. Kecskemét Méntelek, közműves ivóvízzel ellátatlan belterület
144. Kecskemét Ciróka Bábszínházhoz fény-hangtechnikai berendezések vásárlása
145. Kecskemét Katona József Színház tetőszerkezetének helyreállítása
146. Kecskemét Erdei Ferenc művelődési ház rekonstrukciója
147. Kecskemét Szent Imre utcai általános iskola teljes rekonstrukciója és tanműhely kialakítása
148. Kecskemét Mathiász általános iskola bővítése
149. Kecskemét Kertvárosi általános iskola szerkezeti rekonstrukciója
150. Kemecse Körmendi tanya, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
151. Kerekegyháza Általános iskola bővítése, fűtéskorszerűsítése
152. Keszthely Városi Kórház rekonstrukciója (diagnosztikai, gazdasági épület, mosoda, közmű)
153. Kisbajom Iskolabusz vásárlása
154. Kiskunfélegyháza Szociális Otthon 50 férőhelyes bővítése
155. Kiskunhalas Semmelweis Kórház rekonstrukciója (mosoda, rendelőintézet, műtő, intenzív, fertőzőosztály, véradó állomás)
156. Kiskunhalas Könyvtár rekonstrukció és bővítés
157. Kiskunmajsa Általános iskolai diákotthon, tanyasi diákotthon rekonstrukciója, magastető-építés
158. Kistelek Közösségi ház rekonstrukciója
159. Kisújszállás Általános iskolai diákotthon átalakítása
160. Kisújszállás 625. Sz. Ipari Szakközépiskola tanműhelyének kialakítása
161. Kisújszállás Móricz Zsigmond Gimnázium és Diákotthon rekonstrukciója
162. Komárom Több ágazatot érintő intézmény rekonstrukciója, bővítése
163. Komló Városi Kórház rekonstrukciója (szülészeti-nőgyógyászati és sebészeti osztály)
164. Komló Tanműhely labor, kiszolgálóhelyiségek rekonstrukciója, bővítése
165. Komló Könyvtár építése
166. Komló 501. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumának rekonstrukciója
167. Komló Dávid földi általános iskola fűtéskorszerűsítése, padlózatfelújítás
168. Madocsa Általános iskolai tanteremfejlesztés
169. Magyarsarlós Művelődési Ház átalakítása és bővítése
170. Makó Erdei Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola bővítése
171. Marcali Gyótapuszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
172. Marcali Városi Kórház rekonstrukciója (krónikus utókezelő, műtők, sebészeti, gyermekosztály, konyha, kazánház, közmű)
173. Mátészalka Területi Kórház rekonstrukciója (új szülészet-nőgyógyászat, gyermekosztály és belgyógyászat építése; rendelőintézet, gyógyszertár, belgyógyászat, sebészet, kazánház, energiaközpont rekonstrukciója)
174. Matty Keselyősfapuszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
175. Méhkerék 16 férőhelyes Szociális Otthon létesítése
176. Mezőkövesd Széchenyi Szakközépiskola bővítése tanműhellyel
177. Mezősas Könyvtár, galéria, raktár kialakítása általános iskola tetőterében
178. Miskolc Lyukóvölgy, Nagyszentbenedek, Magashegy, külterületi vízhálózat-bővítés
179. Miskolc Semmelweis Kórház belgyógyászati és haematológiai osztály rekonstrukciója
180. Miskolc Semmelweis Kórház központi sterilizáló rekonstrukciója
181. Miskolc Semmelweis Kórház elmeosztály épületgépészeti rekonstrukciója
182. Miskolc Semmelweis Kórház szülészet-nőgyógyászat rekonstrukciója
183. Miskolc Semmelweis Kórház bőrgyógyászati osztály fűtéskorszerűsítése
184. Miskolc Diósgyőri Kórház ideggyógyászati épület rekonstrukciója
185. Miskolc Diósgyőri Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztály rekonstrukciójának befejezése
186. Miskolc 160 férőhelyes Időskorúak Otthonának létesítése
187. Miskolc Gábor Áron Szakközépiskolában iparművészeti tanműhely létesítése
188. Miskolc Gábor Áron Műszaki Szakközépiskola bővítése tornateremmel
189. Mohács Sárhát, közműves ivóvízzel ellátatlan egyéb belterület
190. Mohács Szőlőhegy, részben ellátott egyéb belterület
191. Mór Árki-puszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
192. Mórahalom Szakiskola bővítése tanműhellyel és kiszolgáló helyiséggel
193. Nádasd Háziorvosi rendelő bővítése
194. Nagykálló Művelődési központ rekonstrukciója és bővítése alkotóműhellyel
195. Nagykanizsa Városi Kórház rekonstrukciója („A” épület)
196. Nagykanizsa Könyvtár építése
197. Nagykáta Erdőszőlő, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
198. Nagykovácsi Nagykovácsi, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület és üdülőterület
199. Nagykőrös Fáskert Utcai Kórház rekonstrukciója
200. Nagylóc Zsunypuszta, közműves ivóvízzel ellátatlan belterület
201. Nagypáli Közösségi ház építése
202. Napkor Orvosi, védőnői rendelő és szolgálati lakás építése
203. Nemesmedves Nemesmedves, belterület vízhálózat-bővítés
204. Nyergesújfalu Kiállítóterem létesítése az épülő új városházán
205. Nyírábrány Vámospércsi u., Fülöpi u., Jégeres u., Pergő u. vízhálózat-bővítés
206. Nyíradony Aradványpuszta, Szatmári utca vízhálózat-bővítés
207. Nyírbátor 80 férőhelyes Ápoló-Gondozó Otthon létesítése
208. Nyírbátor 2. Számú Általános Iskola fűtéskorszerűsítése és bővítése 2 tanteremmel
209. Nyírbátor Többfunkciós közösségi ház átalakítása, rekonstrukciója
210. Nyírbátor Báthory Gimnázium bővítése és fűtéskorszerűsítése
211. Nyíregyháza Dél, részben ellátott külterület
212. Nyíregyháza Felsőpázsit, részben ellátott külterület
213. Nyíregyháza Butykatelep, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület és üdülőterület
214. Nyíregyháza Salamon-, István-, Újtelekbokor, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
215. Nyíregyháza Rókahegy, Fenyvest., Hadobássor, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
216. Nyíregyháza Szeles-, Sulyán-, Benkőbokor, közműves ivóvízzel ellátatlan külterületek
217. Nyíregyháza Halmos-, Bedő-, Debröbokor, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
218. Nyíregyháza Gyakorló általános iskola bővítése
219. Nyírlugos Cserhágó, egyéb belterületi hálózat más vízbázisra történő rákötése
220. Nyírmeggyes Általános iskola bővítése
221. Nyírmeggyes Általános iskolai tornaterem és kiszolgálóhelyiség építése
222. Nyírtura Libabokor, közműves ivóvízzel ellátatlan egyéb belterület
223. Okorág Több ágazatot érintő intézmény építése
224. Orosháza Közösségi ház rekonstrukció és bővítés
225. Oroszlány Összevont szociális intézmény kialakítása
226. Ózd Susa, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
227. Ózd Almási Balogh Pál Kórház folyamatban lévő rekonstrukciójának további támogatási igénye
228. Őcsény 300 adagos konyha és ebédlő kialakítása
229. Őcsény Óvoda és általános iskola bővítése konyhával és étteremmel
230. Paks I. Számú Rendelőintézet bővítéses rekonstrukciója
231. Paks Szociális Otthon 34 férőhelyes bővítése
232. Pálmonostora Időskorúak Szociális Otthona létesítése
233. Pápa Kishegy, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
234. Pápa Egyesített Szociális Intézmény 20 férőhelyes bővítése
235. Pápa Balla Róbert Fogyatékos Intézet bővítése
236. Pápa Múzeumi gyűjtemény elhelyezési feltételeinek javítása
237. Pásztó Mikszáth Kálmán Gimnázium bővítése
238. Páty Mézeshegy, Pintérhegy, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület és üdülőterület
239. Pécel Mezőgazdasági Szakközépiskola állattenyésztő tanműhely létesítése épületvásárlással
240. Pécs Zipernovszky kollégium rekonstrukciója
241. Pest Megyei Önkormányzat Múzeum pincéjének átalakítása raktár céljára Cegléden
242. Pest Megyei Önkormányzat Törökbálinti Tüdőgyógyintézet rekonstrukciója (főépület, nyugati, déli, keleti szárnyépület)
243. Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház központi sterilizáló rekonstrukciója
244. Pest Megyei Önkormányzat Budagyöngye Kórház „A” épület rekonstrukciója, „B” épület átalakítása
245. Pest Megyei Önkormányzat Tápiószentmártoni Idősek és Mozgáskorlátozottak Otthonának 50 férőhelyes bővítése
246. Pest Megyei Önkormányzat Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézetének 20 férőhelyes bővítése
247. Pest Megyei Önkormányzat Inárcsi Értelmi Fogyatékosok Otthonának 20 férőhelyes bővítése
248. Pest Megyei Önkormányzat Ócsai Szenvedélybetegek Otthona 20 férőhelyes bővítése
249. Pest Megyei Önkormányzat Piliscsabai Idősek Otthona 52 férőhelyes bővítése
250. Pest Megyei Önkormányzat Múzeumi raktár, kiállítóhely, restaurátorműhely feltételeinek javítása Nagykőrösön
251. Pest Megyei Önkormányzat Nagykőrösön a fióklevéltár bővítése
252. Ráckeve Könyvtár teljes rekonstrukció, tetőtérbeépítés
253. Répcelak Idősek Ápolási Otthonának létesítése
254. Rétközberencs Könyvtár, klubok, konyha, kazánház építése
255. Sántos Sántos, belterület vízrendezés
256. Sarkad Művelődési központ rekonstrukciója és bővítése
257. Sárvár Lánkapuszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
258. Sárvár Városi Kórház rekonstrukciója (sebészet, konyha, mosoda)
259. Sátoraljaújhely 117. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola bővítése
260. Sátoraljaújhely Kossuth Lajos Gimnázium bővítése
261. Sátoraljaújhely 117. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskolához tanműhely vásárlása és kialakítása
262. Siklós Középfokú diákotthon lapostetős épület tetőszigetelése
263. Siklós Hajdú úti általános iskola tetőjavítása
264. Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Megyei Kórház új diagnosztikai épület létesítése
265. Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Megyei Kórház rekonstrukciója (fül-orr-gége, traumatológia)
266. Sopron Fertőrákosi Barlangszínház teljes rekonstrukciójának befejezése
267. Sopron Központi tanműhely és kiszolgáló helyiségek építése
268. Sümeg Városi Kórház rekonstrukciója
269. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Megyei Kórház diagnosztikai épület, központi műtő rekonstrukciója
270. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nagykállói Elme- és Ideggyógyintézet rekonstrukciója
271. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciója
272. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet bővítése Tiszabercelen
273. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kótaji Fráter Kúria rekonstrukciója
274. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Fogyatékos Intézet bővítése
275. Szalkszentmárton Művelődési házban tornaterem kialakítása
276. Szarvas Székely Mihály Szakmunkásképző Intézet és Diákotthon bővítése
277. Szászvár Bányászati Múzeum bővítése raktárhelyiséggel
278. Szászvár Kiss György általános iskola bővítése
279. Szeged II. Kórház „B” épület klímarekonstrukciójának II. üteme
280. Szeged I. Kórház diagnosztikai és terápiás egység rekonstrukciója
281. Szeged II. Kórház „A” épület rekonstrukciója (diagnosztikai és terápiás egység)
282. Szeged I. Szakorvosi rendelő rekonstrukciója
283. Szeged II. Kórház patológia építése
284. Szeged Somogyi Könyvtár számítógépes hálózatának kiépítése
285. Szeged Szabadtéri színpad, díszletgyártó műhely építése, szcenikai berendezések vásárlása
286. Szeged Tápéi művelődési ház rekonstrukciója
287. Szeged Kamara színpad elektromos hálózatának rekonstrukciója
288. Szeged Közösségi ház építése Kiskundorozsmán
289. Szeged Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése
290. Szeghalom 20 férőhelyes Idősek Otthona létesítése
291. Szeghalom Sárréti Múzeum raktározási feltételének megteremtése
292. Szeghalom Városi óvodák fűtési rendszerének rekonstrukciója
293. Szeghalom Középfokú fiú és leány diákotthon fűtésrekonstrukciója
294. Szeghalom Épületátalakítás könyvtári raktárrá
295. Székesfehérvár Gondozási Központ létesítése
296. Székesfehérvár „Nyugdíjas Panzió program” megvalósítása
297. Székesfehérvár Ybl Miklós Szakközépiskola bővítése
298. Szekszárd Liszt Ferenc zeneiskola tetőtérbeépítéses bővítése
299. Szemely Több ágazatot érintő közösségi ház bővítése (nagyterem, színpad, orvosi rendelő)
300. Szentpéterszeg Faluház rekonstrukció
301. Szigetszentmiklós Bucka városrész, közműves ivóvízzel ellátatlan belterület és üdülőterület
302. Szigetvár Oktatási-művelődési központ bővítése
303. Tab 80 férőhelyes középfokú diákotthon létesítése épületátalakítással
304. Tatabánya Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola bővítése
305. Tatabánya Múzeumi új tároló és bemutató tér kialakítása
306. Tatabánya Levéltár rekonstrukció és bővítés
307. Tatabánya Iskolabusz vásárlása
308. Tatabánya Középiskolai tornaterem építése
309. Tatárszentgyörgy Szálláska, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
310. Tengelic Számítógép vásárlása
311. Tengelic Mikrobusz vásárlása szociális célra
312. Terem Nagyfenék, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
313. Tiszaeszlár Általános iskola bővítése konyhával és étteremmel
314. Tiszakarád Több ágazatot érintő intézmény létesítése
315. Tiszavasvári Időskorúak Szociális Otthonának bővítése
316. Tiszavasvári Művelődési központ teljes rekonstrukciója
317. Tolna Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója (belgyógyászat, B, C épület, szülészet, rendelőintézet, elmeépület, patológia, gyógyszertár, véradó állomás)
318. Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Gimnázium bővítése és kollégiumának rekonstrukciója Gyönkön
319. Tolna Megyei Önkormányzat Babits Ház teljes rekonstrukciója
320. Törökszentmiklós Szakállas, egyéb belterület vízhálózat-bővítés
321. Tura Szociális Otthon fejlesztése
322. Túrkeve-Kisújszállás Középiskolai tanműhely létesítése
323. Újléta 300 adagos szociális konyha létesítése
324. Újszilvás Szőrös puszta, közműves ivóvízzel ellátatlan külterület
325. Vácrátót Szociális Otthon létesítése
326. Vas Megyei Önkormányzat Markusovszky Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése (DSA, MR, computertomograph)
327. Vas Megyei Önkormányzat Szentgotthárdi Rehabilitációs Kórház rekonstrukciója (lapostetős épület tetőtér beépítése, komfortosítás, fizikoterápia bővítése)
328. Vásárosnamény Városi Kórház rekonstrukciója (központi épület, vérellátó épület, kazánház, közmű)
329. Veszprém Veszprém, szennyvíztisztító-telep
330. Veszprém Megyei Önkormányzat Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciója
331. Vésztő Általános iskolai tanterem fejlesztés
332. Vésztő Általános iskolai tornaterem kialakítása mozi épületből
333. Zala Megyei Önkormányzat „Félúti Ház” létesítése Zalaegerszeg-Pózva Külsőkórház területén
334. Zala Megyei Önkormányzat Hevesi Sándor Színház teljes rekonstrukciója
335. Zalalövő Kisfernekág (Morva), közműves ivóvízzel ellátatlan külterület

  Vissza az oldal tetejére