Időállapot: közlönyállapot (1996.VI.19.)

1996. évi LI. törvény

a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A Kormány művészeti díjat alapíthat és adományozhat.”

2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 6. pontja a következő 6.6. ponttal egészül ki:

„6.6. A Kormány által alapított művészeti díjjal járó pénzjutalom akkor adómentes, ha azt a kitüntetett személy önkéntes kölcsönös biztosító pénztárban vezetett egyéni számláján jóváírják azzal, hogy e jövedelemjóváírás nem jogosít az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba való befizetés utáni adókedvezmény igénybevételére.”

3. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 63. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A „G” fizetési osztályba kell sorolni továbbá azt a közalkalmazottat is, aki a Kiemelt közalkalmazotti osztályba nyert besorolást, és a munkaköre ellátásához szükséges művészeti főiskolai oklevéllel, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, vagy a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény és a felhatalmazásával kiadott jogszabály alapján adományozható művészeti díjjal rendelkezik.”

4. § E törvény - a 2. és 3. § kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. E törvény 2. és 3. §-a az 1. § alapján megalkotott kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére