Időállapot: közlönyállapot (1996.IX.25.)

1996. évi LXIX. törvény

a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény módosításáról * 

1. § A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló, az 1996. évi XXII. törvénnyel módosított 1995. évi XLVIII. törvény 79. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) 1996. szeptember 30-át követően az (1) bekezdésben meghatározott személyek közül annak folyósítható jövedelempótló támogatás, aki 1996. szeptember 30-án jövedelempótló támogatásban részesül, feltéve, hogy 1995. július 1-je és 1996. szeptember 30-a között legalább 90 nap, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott munkaviszonnyal rendelkezik. Annak, aki e munkaviszonyt 1996. szeptember 30-ig csak részben szerzi meg, a jövedelempótló támogatás akkor folyósítható tovább, ha 1996. december 31-ig rendelkezik a 90 nap munkaviszony teljes tartamával. Az e bekezdés szerint 1996. október 1-jétől, illetve a 90 nap időtartamú munkaviszony megszerzésétől, legfeljebb azonban 1997. január 1-jétől megállapítható jövedelempótló támogatást 24 hónapra kell megállapítani. Ha 1995. július 1-je és 1996. szeptember 30-a között az (1) bekezdés szerinti személy a 90 nap időtartamú munkaviszonyt gyermekszülés vagy az Szt. 34. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja szerinti ok miatt nem tudta megszerezni, akkor a munkaviszony megszerzésére rendelkezésre álló időszak az Szt. 34. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetben annak időtartamával, legfeljebb azonban 12 hónappal meghosszabbodik.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére