Időállapot: közlönyállapot (1996.X.16.)

1996. évi LXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló, többször módosított 1990. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ában az „Ipari és Kereskedelmi Minisztérium” elnevezés helyébe az „Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium” elnevezés lép.

(2) A Tv. 4. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály)

c) Ipari Minisztériumot vagy Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetve ipari miniszter vagy ipari és kereskedelmi minisztert említ, ott Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumot, illetőleg ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi minisztert”

(kell érteni).

(3) A Tv. 4/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. § Ahol jogszabály Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, illetőleg a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere feladat- és hatásköréről rendelkezik, ott az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, illetőleg az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatáskörét kell érteni.”

2. § Ahol törvény privatizációért felelős tárca nélküli minisztert említ, azon a privatizációért felelős minisztert kell érteni.

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére