Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.29.)

1996. évi CVI. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A törvény 52. §-a a következők szerint egészül ki:

„A miniszter - a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró, az állományilletékes parancsnok javaslatára - egy alkalommal a szolgálat érdekében, az érintett kérelmére legfeljebb a férfiak öregségi nyugdíjkorhatáráig, a tábornok, valamint a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő főtiszt esetében az Országgyűlés illetékes bizottságának előzetes tájékoztatásával a szolgálati viszonyt meghosszabbíthatja. A szolgálati viszony meghosszabbítása esetén az érintettet a 82. § szerint minősíteni kell.”

(2) A törvény 59. §-a (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése, a szolgálati viszony meghosszabbításának lejárta;”

(3) A törvény 82. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következők szerint:

„82. § (1) A hivatásos állomány tiszti, főtiszti és tábornoki rendfokozatú tagját - a nyugdíjkorhatár elérését megelőző 5 év kivételével - magasabb beosztásba történő kinevezése, besorolása előtt, továbbá szakmai alkalmatlanságának felmerülése esetén, a próbaidő megszűnése után, a véglegesítéskor, a szolgálati viszony meghosszabbításakor, illetve, ha azt fontos okból maga kérte, de legalább 5 évenként az állományilletékes parancsnok minősíti. Egyéb esetekben szolgálati jellemzést kell készíteni.”

(4) A törvény 2. számú mellékletének 1. pontja kiegészül a következő 1.4. alponttal:

miniszter
„1.4. A hivatásos szolgálat meghosszabbítása x”

2. § Ez a törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére