Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.18.)

1996. évi CXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1995. évi CXXI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KTv.) 48. §-a (11) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rádió- és televíziókészülék előfizetési díjaknak 1996. augusztus 31-ét követően befolyt összegét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 141. §-ának (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a következők szerint kell felhasználni:]

a) „644 millió forint a központi költségvetés bevételét képezi, melyből 240 millió forintot az ORTT költségvetésének IV. negyedévi fedezeteként kell biztosítani.”

2. § A KTv. 48. §-a (11) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére