Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.18.)

1996. évi CXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak rendezése érdekében szükséges egyéb törvénymódosításokról * 

Az Országgyűlés - a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak, valamint a Heves Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona létesítésének mielőbbi megnyugtató befejezése érdekében - egyes törvények módosítására az alábbi törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló CXXI. törvény 20. §-a a következő új, (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának jogszabályban megállapított előirányzatából lemondással felszabaduló összegből 1235 millió Ft felhasználható a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak további támogatására.”

2. § (1) A helyi önkormányzatok 1993. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a felülvizsgált kórházrekonstrukciókról szóló 1993. évi LXXXVII. törvény 1. számú mellékletének 10. sora az alábbiak szerint módosul:

Sor- Az önkormányzat Az igény A
beruházás
Ebből Az igényelt támogatás
éves ütemezése
szám neve megnevezése összes
költsége
önkorm.
saját forrása
igényelt
támogatás
1993. 1994. 1995. 1996.
10. Ózd Almási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet: konyha, új műtő és mosoda építése

1 280 000


0


1 280 000


20 000


100 000


707 000


453 000

(2) A helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről szóló 1994. évi XXVI. törvény 1. számú mellékletének 10., 15., 21., 24. és 25. sorai az alábbiak szerint módosulnak:

A Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
Sorszám Az önkormányzat
neve

Az igény megnevezése
beruházás összes költsége önkorm. saját forrása igényelt támogatás
1994.

1995.

1996.

1997.

1998.
10. Heves Megyei
Önkorm.
pszichiátriai betegek otthonának építése
970 000

70 000

900 000

50 000

70 000

780 000

0

0
15. Nógrád Megyei Önkorm. Megyei Kórház telephelyi rekonstrukció (radiológiai rekonstrukció és egyéb műszerfejlesztés, mosoda, hulladékégető, lapostetős épületek részbeni szigetelése, liftfelújítás, telefonközpont korszerűsítése, rendelőintézet épületgépészeti munkái, kazánház-hőközpontok, elektromos berendezések felújítása)
1 643 000

200 000

1 443 000

20 000

100 000

823 000

500 000

0
21. Somogy Megyei Önkorm. Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója

1 080 000


150 000


930 000


80 000


250 000


450 000


150 000


0
24. Vas Megyei Önkorm. Markusovszky Kórház onkoradiológiai decentrum
1 550 000

150 000

1 400 000

50 000

150 000

1 200 000

0

0
25. Zala Megyei Önkorm. Megyei Kórház rekonstrukciója II. ütem: belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekosztály, pszichiátria, neurológia, szemészet, bőrgyógyászat, élelmezés, diagnosztika és rendelőintézet tetőszigetelése, gyógyszertár és raktár, részleges energiarekonstrukció2 100 000
0
2 100 000
40 000
150 000
560 000
650 000
700 000

(3) A helyi önkormányzatok 1995. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 1995. évi XLIII. törvény 1. számú mellékletének 1., 3., 13. sorai az alábbiak szerint módosulnak:

A beruházás Ebből: Címzett támogatás éves üteme
Sor-
szám
Önkormányzat neve Az igény megnevezése összes
költsége
önk. saját
forrása
igényelt
támogatás
1995. 1996. 1997. 1998.
1. Ajka Magyar Imre Kórház („A” épület: központi betegfelvétel, szakambulanciák; „M” épület: központi műtők, szellőzőgépház, energiarek.)

708 438


66 000


642 438


100 000


250 000


292 438


0
3. Berettyóújfalu Területi Kórház (belgyógyászat, pszichiátria, főépület - műtéti osztályok, pathológia, mosoda, konyha, közmű, régi raktár felújítása)

1 538 970


40 000


1 498 970


150 000


708 970


565 000


75 000
13. Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház (szülészet-nőgyógyászat, sebészet szakambulanciák, konyha, mosoda; valamint új gyógyszertár és infúziós laboratórium létesítése


922 48283 000839 48263 000372 000404 4820

3. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nem vonatkozik e törvényjavaslat 2. §-ában nevesített helyi önkormányzatok beruházásaira.

4. § Ez törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 1996. évi CXIX. törvényhezSor-
szám


Intézmény
megnevezése
Beruházás
eredetileg
jóváhagyott
összköltsége
(E Ft)

Eredeti előirányzatból
megvalósítható
orvosszakmai
műszaki tartalom

Többlettámogatással
megvalósításra javasolt
tartalom

Többlet-
támogatás
összege
(E Ft)
Elfogadásra
javasolt végleges
beruházási
összköltség
(E Ft)


Elhagyásra
javasolt téma
1. Ajkai Magyar Imre Kórház 658 438
(66 000) * 
központi műtők, szellőzőgépház, központi betegfelvétel, szakambulanciák, energiaracionalizálás orvosi gép-műszer beszerzés 50 000 708 438 gyógyszertár
és raktár kialakítása * 
2. Berettyóújfalui Területi Kórház 1 388 970
(40 000) * 
konyha, mosoda, belgyógyászat, pathológia, pszichiátria, közművek, főépület részben, új központi raktár helyett a régi felújítása főépület rekonstrukciójának befejezése (zsilip, klíma, orvosi gázhálózat, belső burkolat, külső szigetelés stb.) 150 000 1 538 970 -
3. Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház 1 007 825
(67 825) * 
pathológia, szükségáramforrás, sebészeti épület részben - - változatlan -
4. Esztergomi Vaszary Kolos Kórház 1 800 000 (180 000) *  új műtőépület, központi sterilizáló, inf. laboratórium, sebészet, belgyógyászat, fertőző, fül-orr-gége, szemészet, labor, gyógyszertár, tüdőgondozó - - változatlan -
5. Heves Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona 700 000
(70 000) * 
épület szerkezetkész állapotban, nyílászárók, burkolat külső közmű, gépészet, mobília, belső építészet 270 000 970 000 -
6. Hódmező- vásárhelyi Erzsébet Kórház 832 482
(83 000) * 
hotel, konyha, mosoda, fűtés, pathológia, gyógyszertár (berendezés nélkül) infúziós laboratórium (technológia nélkül) infúziós laboratórium technológiája, gyógyszertár berendezése, anya- és gyermekvédelmi központ kialakítása 90 000 922 482 Kakasszéki Gyógyintézet rekonstrukciója
7. Komárom- Esztergom Megyei Kórház 2 450 000 (100 000) *  szülészet-nőgyógyászati, gyermek- és fül-orr-gége osztályokat, központi sterilezőt tartalmazó épület létesítése - - változatlan -
8. Nógrád Megyei Madzsar József Kórház 1 398 000
(200 000) * 
a gép-műszerek teljes körű beszerzése, épületgépészet, mosoda, veszélyeshulladék-égető, elektromos berendezések felújítása telefonközpont, lapostetős épületek szigetelése, liftcsere 245 000 1 643 000 közmű, konyha, főépület homlok-
zatfelújítás, orvosi gázrendszer
9. Ózdi Almási Balogh Pál Kórház 1 280 000
(0) * 
új műtéti épület, mosoda, konyha, transzformátor, aggregátorok, veszélyeshulladék-égető - - változatlan főépület, rendelőintézet, igazgatósági épület rekonstrukciója
10. Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház 950 000
(150 000) * 
a rekonstrukció eredményeként az épület teljesen elkészült, beköltözhető állapotban van hiányzó mobília, gép-műszer, első fogyóeszköz beszerzés; egyéni tálcás tálalási rend kialakításának befejezése 130 000 1 080 000 -
11. Tolna Megyei Kórház 2 200 000
(223 000) * 
új műtő és diagnosztikai tömb építés - - változatlan -
12. Vas Megyei Markusovszky Kórház 1 250 000
(150 000) * 
az onkológiai decentrumot befogadó épület (1996. évben várhatóan elkészül) és részleges műszerbeszerzés nagy értékű orvosi gép-műszerek beszerzése 300 000 1 550 000 -
13. Zala Megyei Kórház 2 100 000
(0) * 
belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekosztály, pszichiátria, neurológia, szemészet, bőrgyógyászat, élelmezés, diagnosztika és rendelőintézet tetőszigetelése, gyógyszertár és raktár, energiarek. részben - - változatlan TBC-főépület, gazdasági raktár, helikopter leszálló, pathológia tetőtérbeépítése, szolgálati lakás építés
Összesen: 18 015 715
(1 329 825)
 * 
1 235 000 19 250 715 (1 329 825) * 

  Vissza az oldal tetejére