Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.21.)

1996. évi CXXIII. törvény

az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló, módosított 1994. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Etv.) a következők szerint módosítja:

1. § Az Etv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottság a központi költségvetés Országgyűlés fejezetének „Országgyűlés Hivatali szervei” alcímén belül szerepel. A bizottság tagjának munkavégzési jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) kell alkalmazni úgy, hogy a bizottság tagját az éves költségvetési törvényben meghatározott illetményalap kilencszeresének megfelelő havi díjazás és az alapszabadságon felül tizenöt munkanap pótszabadság illeti meg. A bizottság tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogokat az Országgyűlés elnöke gyakorolja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére