Időállapot: közlönyállapot (1996.II.21.)

11/1996. (II. 21.) OGY határozat

a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 37. §-ának (2) bekezdése alapján (1. számú melléklet II. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 2. alcím) előirányzott 293,0 millió forint támogatás összegét a határozat melléklete szerint osztja fel.

2. Az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret felosztására vonatkozó javaslatot a tagszervezetek megállapodása alapján a Szociális és egészségügyi bizottság 1996. március 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.

3. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 37. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel négy részletben, a negyedév első hónapjának utolsó napjáig folyósítja.

4. A kedvezményezett szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja, és saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

5. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

6. Ez a határozat a közzététel napján lép hatályba.

Melléklet a 11/1996. (II. 21.) OGY határozathoz

Sorszám A társadalmi szervezetek megnevezése A támogatás összege millió Ft-ban
1. Hallássérültek Országos Szövetsége, Budapest 82,0
2. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest 72,0
3. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Budapest 98,0
4. Értelmi fogyatékosok országos szervezetei *  41,0

  Vissza az oldal tetejére