Időállapot: közlönyállapot (1996.III.28.)

25/1996. (III. 28.) OGY határozat

az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés a 11/1996. (II. 21.) OGY határozat 2. pontja alapján (a melléklet 4. sorszám) előirányzott 41,0 millió forint támogatás összegét a határozat melléklete szerint osztja fel.

2. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium

- 3500 ezer forintig egy összegben, a hatálybalépést követő 15 napon belül,

- 3500-5900 ezer forintig két részletben a hatálybalépést követő 15 napon belül, illetve október 31-ig, és

- 5900 ezer forint felett négy részletben, a negyedév első hónapjának utolsó napjáig

folyósítja.

3. A kedvezményezett szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja, saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

4. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

5. Ez a határozat a közzététel napján lép hatályba.

Melléklet a 25/1996. (III. 28.) OGY határozathoz


Sorszám

A társadalmi szervezet megnevezése
A támogatás összege
E Ft-ban
1. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Budapest 14 400
2. Sérült Emberek Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest 5 900
3. Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége, Budapest 3 900
4. Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, Diósjenő 3 500
5. Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, Andornaktálya 1 400
6. Speciális Intézetek Országos Szövetsége, Csobánka-Margitliget 600
7. Conditio Humana Egyesület, Budapest 1 400
8. „Kézenfogva” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete, Szolnok
1 900
9. Értelmi Sérültek Victoria Egyesülete, Budapest 1 400
10. „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társaidat” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért, Debrecen 900
11. Értelmi Fogyatékkal Élők Fejlődését Szolgáló Down Egyesület, Budapest 1 400
12. Bárka Egyesület, Budapest 1 400
13. Miskolc és Miskolc környékén élő Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, Miskolc 900
14. Hársfa Egyesület, Budapest 900
15. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest 900
16. Értelmileg Sérültek és Szüleinek Intézeti Országos Szövetsége, Csobánka-Margitliget 200

  Vissza az oldal tetejére