Időállapot: közlönyállapot (1996.V.15.)

41/1996. (V. 15.) OGY határozat

a Gazdasági Versenyhivatal 1995. évi beszámolójának elfogadásáról és a versenypolitika időszerű kérdéseiről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 1995. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatokról készített beszámolóját, és megállapítja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a versenytörvényben meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

Az 1995-ben lefolytatott versenyfelügyeleti eljárások során (tisztességtelen verseny, fogyasztók megtévesztése kartell szabályok megszegése, erőfölénnyel való visszaélés, szervezeti egyesülések ellenőrzése) tapasztalt jelenségek és ezen eljárások összetételének változása az 1989 óta gyors ütemben fejlődő magyar piacgazdaság megerősödésére utal.

2. A gazdasági verseny a piacgazdaság alapvető eleme. Az Országgyűlés felhívja az alkotmányozásban résztvevők figyelmét arra, hogy a verseny szabadságát és tisztességét az Alkotmányban védeni kell. Az alkotmányozás során figyelmet kell fordítani arra, hogy e védett érdek olyan koncepcióban kerüljön megfogalmazásra, melyben az képes hatni, és amelyre alapozva egyértelműek lehetnek a megvalósítást szolgáló részletes jogi normák, valamint az intézményi és eljárási keretek.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja a versenyviszonyok fejlesztése érdekében a gazdasági törvények rendszerének további reformját. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényjavaslatát a Kormány már benyújtotta, emellett törvényt kell alkotni a nonprofit tevékenységről a fogyasztóvédelemről és a reklámról. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a már felsorolt törvények előkészítésén túl a fejlett piacgazdaság követelményei alapján még ez évben vizsgálja felül a csődeljárásról szóló törvényt, a gazdasági társaságokról szóló törvényt és az értékpapírpiaccal foglalkozó jogi szabályozást.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormány figyelmét arra, hogy versenypolitikájával biztosítsa: a szabad és tisztességes verseny hatásai a gazdaságban a lehetséges legjobb gazdasági-társadalmi eredménnyel járjanak. Ennek érdekében a Kormány dolgozza ki az Európai Megállapodásban elvállalt versenypolitikai kötelezettségek részletes szabályait és mind az állami támogatások, mind a szabályozott szektorok, mind az állami vállalatok irányítási mechanizmusai terén érvényesítse az Európai Unióban elfogadott normákat.


  Vissza az oldal tetejére