Időállapot: közlönyállapot (1996.V.24.)

44/1996. (V. 24.) OGY határozat

a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény végrehajtásának tapasztalatairól és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés megvitatta a gazdasági kamarákról szóló törvény végrehajtásának tapasztalatait. Megállapította, hogy az új rendszer kialakításának kezdeti lépései mellett sok a hiányosság.

a) Az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem és a kézművesség területén alakult országos és területi kamarák 1995-ben megkezdték szervezeteik kialakítását és a felkészülést a közfeladatok ellátására. Az információgyűjtés, rendszerezés és továbbítás, a szakmai képzések szervezése, továbbá a kamarai alapszolgáltatások kiépítése területén sikeres volt tevékenységük. A közfeladatok átadása a Munkaügyi Minisztérium és a kamarák közötti együttműködés révén alakult ki.

b) A törvény belső tisztázatlanságai és a végrehajtás közben felmerülő ellentmondások következtében a jogalkotói cél megvalósulása jelentős mértékben elmaradt az eredeti elképzelésektől:

- nem érvényesül kellőképpen a kamarák önkormányzati jellege, a vállalkozók nem érzékelik, hogy a kamarákon, mint önkormányzatokon keresztül közvetlenül is részesei lehetnek a gazdasági folyamatok - helyzetüket is meghatározó - alakításának;

- a törvény előkészítése nélkülözte a közfeladatok átadásának egyértelmű kormányzati stratégiáját, mely teljeskörűen figyelembe vette volna azt a bonyolult érdekrendszert, amely a rendszerváltozást követően kialakult a gazdaság és közigazgatás területén.

2. A feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy segítse elő a helyzet egyértelmű rendezését. A munkát az illetékes tárcák és a kamarák az ipari és kereskedelmi miniszter közreműködésével létrehozott Koordinációs Bizottság keretében - elsősorban az alábbi feladatok megoldására összpontosítva - végezzék el:

a) A piaci magatartás tisztességének megteremtése, fokozása érdekében teljessé kell tenni a gazdasági kamaráknak a tagjaikról vezetett, azok gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást. Biztosítani kell, hogy a cégek törvényes alapításával, működésével összefüggésben kialakított cégbírósági cégregisztráció és a gazdasági kamarai nyilvántartások között megfelelő informatika alakuljon ki.

b) Tisztázni kell a kamarák döntési kompetenciáját az alapvetően vállalkozásorientált - illetve a vállalkozói szféra működését közvetlenül befolyásoló - felhasználási jogcímekkel rendelkező elkülönített állami pénzalapok és pénzügyi célelőirányzatok odaítélése során.

c) A kamarák finanszírozásának és elhelyezésének kérdésében kialakult kritikus helyzet megoldására alternatív javaslatokat kell kidolgozni. Kívánatos, hogy a kamarák finanszírozási igényeire számítások készüljenek. Ezen számítások alapján a kamarai tagdíjak adóból való levonásának, illetve adóból való részleges levonásának lehetőségét szükséges újragondolni.

3. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a kamarák helyzetének vizsgálatára - még ez év végéig - térjen vissza.


  Vissza az oldal tetejére